Arlandastad är ett framtidsläge

Skanska Fastigheter planerar att uppföra ett nytt verksamhetsområde i Arlandastad, som ska bli en naturlig fortsättning på det befintliga industriområdet. här besvarar Jörgen Ljungberg, marknadschef logistik på Skanska Fastigheter, frågor om det område som han beskriver som ett framtidsläge.

Bild: Skanska Fastigheter

Bild: Skanska Fastigheter

Vad kännetecknar dagens Arlandastad och hur tror du området kommer utvecklas under de närmaste åren?

Arlandastad är tillsammans med Rosersberg och Arlanda Flygplats Stockholmsregionens starkaste lager- och logistikläge. Stockholm växer stadigt och avståndet till Arlandastad krymper. Samtidigt minskar alternativen då centralare industriområden är få i antal och med begränsade utvecklingsmöjligheter samt att de i flera fall även omvandlas för andra ändamål som bostäder och kontor. Utvecklingen i Arlandastad kommer att fortsätta och ytterligare stärka området. Här finns de bästa förutsättningarna i hela regionen med bra kommunikationer i form av väg, flyg och tåg.

Jörgen Ljungberg, Marknadschef Logistik, Skanska Fastigheter

Jörgen Ljungberg, Marknadschef Logistik, Skanska Fastigheter

Vad kan ni erbjuda lokalsökande företag här idag?

Skanska har stora möjligheter i Arlandastad! Vi kan tillsammans med kunder utforma lokaler enligt alla önskemål. Vill kunden vara hyresgäst eller äga sin fastighet själv så finns båda alternativen här. Storleksmässigt så har vi möjlighet att erbjuda lokaler mellan allt från 2 000 kvm upp mot 50 000 kvm.

Hur ser era framtida projektplaner ut i Arlandastad?

Vi planerar här att uppföra ett nytt verksamhetsområde som blir en naturlig fortsättning på det befintliga industriområdet mellan Märsta Centrum/Brista och Arlandastad. Här finns möjlighet för alla former av lager- och industriverksamhet, samt även kontor och viss handelsverksamhet. Ett Arlandastad Kubiklager finns med i planerna och kommer att vara ett mycket bra komplement i området. Vi är öppna för att tillsammans med kunderna utforma området. Lyhördhet mot kund och stor flexibilitet är nyckelord för oss.

Hur skulle du beskriva hyresnivåerna och dess utveckling i området?

Hyresnivåerna har långsamt stigit men är fortfarande på en bra nivå vilket visar att Arlandastad är etablerat och även attraktivt i jämförelse med andra områden i regionen.

Varför ska man etablera sig just i Arlandastad?

Arlandastad är ett framtidsläge!

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter