Arlandakorridoren

Området Arlandakorridoren omfattar de tre kommunerna Sollentuna, Sigtuna och Upplands Väsby. Namnet kommer av att kommunerna ligger längs E4an mellan Stockholm city och Arlanda flygplats. Det är ca fyra mil mellan Stockholm city och Arlanda. Här följer en kartläggning av området, signerad Karin Witalis på DTZ Sweden.

Att Arlandakorridoren är ett attraktivt läge för företag bekräftas av Svenskt Näringslivs årliga undersökning. I 2011 års rankningslista över det lokala företagsklimatet placerar sig samtliga tre kommuner bland de tio främsta i landet. Sollentuna på plats fyra, Sigtuna på sjunde plats och Upplands Väsby som nummer tio.

Stora ägare av kontorsytor inom Arlandakorridoren är Orion Capital Managers, kommunerna, Luftfartsverket (Arlanda), FastPartner och Brostaden. De mest attraktiva kontorslägena inom Arlandakorridoren finns i Sollentuna Centrum och i Infra City.

Sollentuna

Sollentuna är den av de tre kommunerna som ligger närmast Stockholm. Kommunen gränsar till Sundbyberg, Stockholm, Järfälla, Upplands Väsby, Täby, Danderyd och Solna. Sollentuna kommun hade 64 630 invånare i slutet av 2010 och ökade med 1 283 personer under året.

Sollentuna ligger relativt nära Kista och Akalla och påverkas starkt av deras hyresmarknader. Attraktiviteten i Kista är dock betydligt starkare med en kraftig ansamling av IT- och telekombolag, medan hyresgästerna i Sollentuna är av mera varierad karaktär. Det finns ca 4 000 företag i kommunen och majoriteten är små.

Det främsta kontorsläget i kommunen är Sollentuna Centrum som genomgått stora förändringar på senare tid. Centret har nyligen byggts om och fått ett ökat antal butiker och arbetsplatser genom ny-, till- och ombyggnad. Kontorshyrorna ligger för närvarande på 1 150-

1 900 kr/kvm/år med tyngdpunkt på 1 400 kr/kvm/år. I övriga kommunen ligger hyrorna på 700-1500 kr/kvm/år med tyngdpunkt på

1 000 kr/kvm/år.

Upplands Väsby

Upplands Väsby kommun gränsar till Sollentuna i söder och Sigtuna i norr. I öster ligger Vallentuna och Täby. I väster finner vi Upplands Bro och Järfälla. Kommunen har 39 289 invånare (december 2010) och invånarantalet ökade med 648 personer under 2010.

Längs med väg E4 som går rakt genom kommunen i nord-sydlig riktning ligger kommunens kontors- och industriområden. I söder ligger Infra City som byggdes i början av 1990-talet av Lars Gullstedts bolag GLG Construction. Då under namnet GLG-center. Några år efter färdigställandet kom fastighetskraschen och Gullstedt förlorade allt. GLG-center bytte namn till Infra City. Vasakronan tog över Infra City 1999 och sålde det vidare 2005 till Orion Capital Managers som fortfarande står som ägare. Området Infra City omfattar hotellet Scandic InfraCity, InfraMässan, ett konferenscenter samt kontorslokaler och flera restauranger. Den totala lokalytan uppgår till ca 190 000 kvm lokalyta varav kontor står för ca 100 000 kvm, och hotell, handel och övrigt (lager mm) ca 30 000 kvm vardera. I Infra City ligger kontorshyrorna på 900-

1 500 kr/kvm/år med tyngdpunkt på 1 300 kr/kvm/år. Vakansgraden är för närvarande ca 20 procent. Under 2010 gjordes flera uthyrningar i Infra City, både inom kontor och butik. Kontrakt tecknades med bland andra Lufthansa Cargo, Energigymnasiet, Visma, Hyundai, EM, Nordic Pool, Boxx, Doc Morris, Sova, Kakeldax och Max.

I Väsby Centrum, som byggdes 1972 och som ägs av Unibail-Rodamco, ligger kontorshyrorna på 900-1 400 kr/kvm/år med tyngdpunkt på 1 200 kr/kvm/år.

Utöver Infra City och Väsby Centrum finns det längs med E4an ytterligare kontorsarbetsplatser. Dessa områden har dock mer karaktär av industriområden med inslag av kontor. I dessa områden spänner kontorshyrorna mellan 600-900 kr/kvm/år.

Sigtuna

Sigtuna är beläget norr om Upplands Väsby. Sigtuna kommun hade i december 2010 en befolkning på ca 39 990 invånare, vilket är en ökning med ca 2 procent (771 personer) sedan december 2009.

Näst efter landets tre storstäder är Sigtuna den kommun som har flest antal gästnätter per år. Denna tätplats är möjlig tack vare kommunens läge mellan Uppsala och Stockholm, flera anläggningar för utbildning och konferens samt att Arlanda, en av Nordens största internationella flygplatser, ligger i kommunen.

Arlanda är en av Sveriges största arbetsplatser med omkring 15 000 arbetstillfällen fördelat på ca 250 företag. Räknar man dessutom in de arbetstillfällen som flygplatsen indirekt ger upphov till i regionen såsom taxiförare, hotellpersonal, tågförare etc sysselsätts drygt 50 000 människor utöver de som arbetar på flygplatsen. Inom Arlandaområdet är det främst företag med koppling till flygindustrin som väljer att etablera sig, men tack vare goda allmänna kommunikationer med Stockholm och Uppsala har läget blivit attraktivt även för andra typer av företag som ser en fördel i att ha nära till flyget, såsom internationella företag. Med Arlanda Express tar det 20 minuter att resa till Stockholm city. Numera finns det även pendeltågstrafik mellan Upplands Väsby och Uppsala via Arlanda, med vidare förbindelse mot Tierp och Gävle; det så kallade Upptåget. Resan till Uppsala tar 20 minuter och till Upplands Väsby, där anslutning finns med SL:s pendeltåg, tar det åtta minuter.

Arlanda stad

Området mellan Arlanda flygplats och Märsta tätort utvecklas för närvarande under namnet Arlandastad. Söder om flygplatsen ligger Arlandastad C, med hotell, Motor Town, Business center och handelsområden. Motor Town är en samlingsplats för försäljning av motorrelaterade produkter och tjänster. Österut etableras Arlandastad Industrial Park med hotell, kontor och logistikcenter. Norra Arlandastad byggs ut för handel, kontor och utbildningslokaler. Här ingår även Nybygget, ett visningshusområde som samlar landets större hustillverkare på ett och samma ställe. I Västra Arlandastad planeras för nya anläggningar för logistik, småindustri, kontor och handel. Söder om Arlandastad ligger Rosersberg som håller på att utvecklas under namnet Stockholm Nord Logistikcenter.

Hyresnivåer i Sigtuna

A-lägen för kontor i Sigtuna finner man i Arlandastad och i Märsta centrum. B-lägen är Märsta arbetsområde södra och Sigtuna centrum. I Arlandastad ligger kontorshyrorna på 800-1 200 kr/kvm/år med tyngdpunkt på 900 kr/kvm/år. I Märsta centrum är hyrorna något lägre; mellan 700-1 100 kr/kvm/år med tyngdpunkt på 900 kr/kvm/år. I Märsta arbetsområde södra och Sigtuna centrum hyr man kontor för 700-1 100 kr/kvm/år med tyngdpunkt på 800 kr/kvm/år.

märsta centrum

I augusti 2010 tecknade FastPartner en avsiktsförklaring med Sigtuna kommun om att bygga ut och förnya Märsta Centrum. Initialt pågår arbetet med nybyggnation av bibliotek och konsthall men det finns även planer på ny galleria, ytterligare bostäder, nytt badhus, kulturskola, bowlinghall med mera.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter