Arkitema Architects ritar trähus i Uppsala

Arkitema Architects ritar “Skogskvarteret” med 120 lägenheter för Rikshem och Folkhem Trä i Uppsalas nya hållbara stadsdel Ulleråker.

Arkitema Architects ritar “Skogskvarteret” med 120 lägenheter för Rikshem och Folkhem Trä i Uppsalas nya hållbara stadsdel Ulleråker.

Skogskvarteret kommer att bli ett balanserat och sammanhängande kvarter med en stark arkitektonisk identitet. Bostäderna byggs i trä med fokus på socialt och ekologiskt hållbara lösningar för de boende.

- Det är med stor glädje som vi ser fram emot att fortsätta utveckla projektet vidare och realisera visionen med Rikshem, Folkhem Trä och Uppsala kommun, säger Kristina Peters, associerad partner vid Arkitema Architects.

Husen kommer att byggas i trä vilket ger en mindre klimatpåverkan än traditionella stål- och betonghus. Dels genom mindre koldioxidutsläpp under uppförandet och dels genom att trä binder koldioxid under hela byggnadens livslängd.

Skogskvarteret kommer också att ha ett särskilt fokus på social hållbarhet med flera gemensamma funktioner och utrymmen för spontana möten mellan de boende. Lägenheterna kommer också att bestå av en blandning av hyres- och bostadsrätter samt ett LSS-boende för funktionsnedsatta personer.

Ulleråker blir en tät och hållbar stadsdel i Uppsala med bostäder, butiker, restauranger och arbetsplatser där 15 000 till 19 000 personer kommer att bo och arbeta. Byggstart för de första bostäderna är beräknad till sommaren 2017 med inflyttning under 2018.

Källa: Pressmeddelande Arkitema Architects

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter