Arcona vinner på bättre logistik

Arcona har inlett ett långsiktigt samarbete med logistikföretaget Servistik. Den nya logistiklösningen förväntas ge många effektivitetsvinster och kvalitetsmässiga fördelar. Servistik tillsammans med Arcona planerar nu att även analysera de ekonomiska vinningarna för hela byggprojekt och därigenom utveckla lösningen ytterligare.

- Vi valde att utveckla vårt initiala testsamarbete med Servistik som är logistikexperter inom främst tillverkningsindustrin. De kommer med nya infallsvinklar på byggindustrins utmaningar och jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att kunna hitta marknadens bästa logistiklösning, säger Johan Danielsson, inköpschef på Arcona.

Med den nya logistiktjänsten samlas allt material till byggarbetsplatsen i en distributionscentral utanför Stockholm. Där paketeras hela dagsbehovet som sedan transporteras till arbetsplatsen mitt inne i city.

- Fördelarna med samordnade körningar är många. Vi slipper lösa svåra lagringsproblem på byggarbetsplatserna. Vi undviker också det kaos som kan inträffa när många transporter anländer samtidigt. Dessutom innebär det att mindre tung trafik trafikerar Stockholms innerstad, säger Anders Rauge, Arconas projektchef på Klaraporten som använder Servistiks webbaserade logistiktjänst.

Vid leveransen ser Servistiks personal till att placera materialet till anvisad plats.

- Genom att låta Servistiks personal sköta hanteringen av allt material kan byggnadsarbetarna helt koncentrera sig på att bygga, vilket är det de är bäst på. Vi ser också ekonomiska fördelar i att inköpen effektiveras. Därtill får vi ett mindre svinn, säger Johan Danielsson.

Just-in-time-leveranser ger inte bara bättre kontroll och arbetsflöde. Renare arbetsplatser ger sundare arbetsmiljö och ökad leveranskvalitet. Dock kräver det en mer proaktiv planering från samtliga inblandade parter.

Vår målsättning är att alla våra projekt ska omfattas av den nya logistiklösningen. Men vi är medvetna om att ”nytänk” och förändringar i alla led kan ta tid. Därför planerar vi tillsammans med Servistik att låta examensarbetare från Linköpings universitet analysera de ekonomiska vinningarna. Det tror vi kommer att öka incitamentet för att använda vår lösning, avslutar Anders Rauge. (Källa: Intelligent Logistik)

Sveriges bästa logistiklägen

För sjunde året publicerar Intelligent Logistik listan över de 25 bästa logistiklägena i Sverige 2011. Listan visar bästa etableringsort för centrallager med distribution av konsumentprodukter. Vi har valt att redovisa de tio första.

1. Stor-Göteborg

2. Norrköping/Linköping

3. Örebroregionen (Örebro, Hallsberg, Arboga, Kumla, Askersund)

4. Jönköpingsregionen (Jönköping, Nässjö, Huskvarna, Vaggeryd)

5. Norra Stor-Stockholm (Upplands Väsby, Sigtuna, Enköping, Upplands Bro, Håbo).

6. Eskilstuna/Strängnäs

7. Västerås/Köping

8. Boråsregionen (Borås, Härryda, Ulricehamn)

9. Helsingborgsregionen

10. Malmöregionen (Malmö, Lund, Landskrona)

Sex kriterier avgör placeringen på listan samt de olika kriteriernas respektive tyngd:

1. Geografiskt läge, med närhet till Sveriges demografiska tyngdpunkt. (25 poäng)

2. Allsidighet och tillgänglighet i logistisk infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar, fraktflygplatser och kombiterminaler. (25 poäng)

3. Volymen av tillkommande logistikyta de senaste fem åren. (20 poäng)

4. Samlat utbud av logistikservice, relevant akademisk utbildning och tillgång till arbetskraft. (10 poäng)

5. Samarbetsklimat och nätverk inom regionen.(10 poäng)

6. Pris och tillgång på färdigplanerad mark för nyetablering. (10 poäng)

Motiveringen för att placera Helsingborgsregionen på plats 9 lyder som följer: Stort befolkningsunderlag inom Öresundsregionen. Mycket god infrastruktur. Landets näst största containerhamn med stor och välbelägen kombiterminal. Livsmedels- och färskvarukluster. Logistiknätverk.

Att Malmöregionen återfinns på plats 10 beror på: Stort befolkningsunderlag i Öresundsregionen. Mycket god infrastruktur särskilt när nya Norra Hamnen öppnas. Ledande kluster för bilimport.

Nästa steg i västhamnens framtid

Nu tas nästa steg i utvecklingen mot Västhamnen i Helsingborgs framtid. Hamnens prekvalificerande projekttävling lockade 14 intresseanmälningar varav nu fyra team gått vidare i den prestigefyllda projekttävlingen. I maj 2012 ska fyra tävlingsbidrag offentliggöras i en publik utställning.

– Utifrån branschens och våra egna bedömningar kommer tillväxten för containerhantering på lång sikt att ligga på mellan fyra och sex procent årligen. Med god planering och klok logistik kommer vi att kunna hantera allt större volymer på kortare tid och flerdubbla kapaciteten. Därför är projekttävlingen mycket viktig för hamnens och stadens utveckling, säger Jo Kristian Okstad, vd för Helsingborgs Hamn.

Programmet som styr de tävlandes arbete är utformat in i minsta detalj kring hur tävlingsbidragen ska utformas och presenteras. De tävlande ska ha samma utgångspunkt och bedömas på samma grunder. Tävlingsbidragen kommer att vara anonyma och inte avslöja vilket team som gjort vilket förslag, innan en vinnare koras.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter