Anpassad för ip?

För att en IP-telefonlösning ska vara aktuell måste infrastrukturen vara dimensionerad och anpassad för detta. Magnus Martinsson på TLT Kommunikation AB visar på en enkel behovsanalys som kan genomföras för att bekräfta detta. Ställ följande frågor i en enkel behovsanalys för att komma fram till vilka behov just ert företag har och om en IP-lösning skulle kunna passa er verksamhet.

har företaget flera kontor på andra orter?

Ja - Med IP-telefoni får företaget större integration, mindre hårdvara, lägre samtalskostnad och en flexiblare lösning.

Nej - En av fördelarna med IP-telefoni saknas.

Genomför ert företag interna flytter ofta?

Ja - Med IP-telefoni kan personalen på företaget själva flytta sina telefoner till en annan arbetsplats inom kontoret.

Nej - En av fördelarna med IP-telefoni saknas.

genomförs programmerings-förändringar till en hög kostnad?

Ja - Med IP-telefoni kan en mängd ändringar genomföras direkt av slutkunden vilket innebär snabbare åtgärder och minskade kostnader som resultat.

Nej - En av fördelarna med IP-telefoni saknas.

Har ert företag ett datanät som är förberett för IP-telefoni?

Ja - Med IP-telefoni blir implementeringen både enklare, billigare och snabbare.

Nej - Investering av en uppdaterad datainfratsruktur är ett måste för garanti av talkvalitet. Ju mer som behövs åtgärdas desto färre fördelar får man med IP-telefoni.

Har ert företag höga samtalskostnader mellan sina kontor?

Ja - En IP-telefonlösning ger kostnadsfria internsamtal.

Nej - En av fördelarna med IP-telefoni saknas.

Har ert förertag behov av att integrera sin telefoni med sina dataapplikationer?

Ja - En IP-telefonlösning tillåter normalt smidigare integration än traditionella växlar.

Nej - En av födelarna med IP-telefoni saknas.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter