Annelie Liljeqvist, Uthyrare på Humlegården Fastigheter: Det handlar inte bara om funktion

Annelie Liljeqvist, Uthyrare på Humlegården Fastigheter pratar om vad hon gillar mest med sitt jobb, vilka skyldigheter en uthyrare har och hur hon möter en hyresgäst behov. 

Hur skulle du beskriva den optimala hyresgästen?

- Den optimala hyresgästen har analyserat sitt lokalbehov och utifrån detta tagit fram en lokalspecifikation med deras krav och önskemål samt har viktat sina önskemål. Företaget bör även ha satt en tidsplan, budget och en eller ett par personer med mandat i en referensgrupp för att föra processen framåt.

Vilka missuppfattningar kan dyka upp i samband med en uthyrning och hur jobbar du för att undvika dessa?

- Den vanligaste missuppfattningen är vad som ingår i lokalen. Här är det viktigt med tydlighet rakt igenom processen. I den hyresnivå vi uthyrare förmedlar kan det vara allt ifrån befintligt skick, med i princip endast överlämnande av nyckel till motsvarande totalrenovering som ingår. Det är uthyrarens uppgift att vara tydlig med vad hyresgästen kan förvänta sig i just denna lokal. Ingen lokal är den andra lik.

Hur jobbar du för att möta en hyresgästs behov och krav?

- För mig är det viktigt att sätta mig in i hur hyresgästens flöden ser ut på kontoret. Sitter de i rum, behöver de verkligen det eller är det viktigare med yteffektivitet? Finns det vissa avdelningar som behöver sitta med andra för att kunna samverka optimalt?

Är lokalen viktig för företagets image, skall den förmedla en känsla till besökare/anställda? Kommer lokalen klara av att lösa såväl dagens behov liksom kommande behov vid förändringar i organisationen? Det är många frågor som behöver ställas för att få bilden klar för sig. Efter ett första samtal brukar jag träffa hyresgästen på plats i lokalen och det är ofta då det utkristalliseras vad de söker. Det har vid flera tillfällen hänt att den lokal som på pappret verkat optimal för hyresgästen inte alls har passat och vi därefter har skrivit avtal på en lokal som inte matchade på pappret men som var helt rätt. Det handlar inte bara om funktion utan det måste ”kännas” rätt.

Vad gillar du mest med ditt jobb?

- Definitivt variationen! Här stämmer devisen verkligen; Ingen dag är den andra lik. Det är allt ifrån visningar, förhandlingar, intag av nya lokaler, samtal med intressenter och möten med arkitekter och projektledare. Jag är även med i vissa möten med representanter från kommunen och projektstyrelsemöten avseende nyproduktion då vi arbetar mycket med att fortsätta den positiva utvecklingen av Solna strand.

Hur är en bra uthyrare?

- En bra uthyrare är intresserad av att finna lösningar, är nyfiken och behöver en förmåga att sätta sig in i komplexa förhandlingar. En duktig uthyrare är även långsiktig med fastigheterna man arbetar med.

Jag tycker att vi har en skyldighet att tänka på vad som är bra för fastigheten långsiktigt utifrån flera parametrar. Ibland kan det vara bättre att tacka nej till en uthyrning istället för att bygga om en lokal eller fastighet och istället vänta in rätt hyresgäst. Det kan bli både ekonomiskt och miljömässigt mer hållbart.

Vad skulle du säga är det svåraste med ditt jobb?

- Att få samsyn om tid till inflytt. För att göra en bra lokalanpassning inklusive upphandling kan vi ibland behöva 6-9 månader för ett färdigställande. Många gånger är det de antal månader som intressenterna är ute innan de flyttar in, vilket innebär att vi behöver skriva ett avtal ganska direkt för att kunna hålla deras inflyttningsdatum. Det kan vara svårt att förstå vilket jag har stor förståelse för om man inte arbetar med detta dagligen.

Hur tror du framtiden ser ut för uthyrningsbranschen?

- Mycket bra. Så länge det finns företag som flyttar så finns det ett behov av duktiga uthyrare för att hjälpa till att matcha och anpassa lokaler till rätt hyresgäst.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter