Anna Hofström, uthyrare på Klövern: Jag glädjs åt att hitta lösningar till kunden

Anna Hofström, uthyrare på Klövern, berättar om missuppfattningar vid en uthyrning, svårigheter med yrket och optimala hyresgäster.

Hur skulle du beskriva den optimala hyresgästen?

- Det optimala hyresförhållandet får man med en hyresgäst som har en öppen dialog med oss som hyresvärd. Som ger oss den inblick vi behöver i sin organisation för att vi ska förstå de behov hyresgästen har nu och i framtiden. Då har vi möjlighet att tillgodose kundens lokalbehov på både kort och lång sikt och vi får ett välmående och långsiktigt hyresförhållande.

Vilka missuppfattningar kan dyka upp i samband med en uthyrning och hur jobbar du för att undvika dessa?

- Med de väl genomarbetade och utformade hyresavtal vi arbetar med idag blir det sällan några missuppfattningar. Om det blir missuppfattningar beror det väldigt ofta på att den som vi för dialog med, och tecknar avtalet med, inte är den som sen ska bedriva verksamheten på plats i lokalen, vilket kan resultera i högre förväntningar hos den verksamhetsansvariga än det som avtalats från början.

Hur jobbar du för att möta en hyresgästs behov och krav?

- Jag lyssnar, är nyfiken och ställer många frågor till hyresgästen. Det är det bästa sättet att ta reda på vad de egentligen vill. Jag träffar ofta mina hyresgäster, både befintliga och nya. I det personliga mötet är det lättare att ”läsa mellan raderna”.

Vad gillar du mest med ditt jobb?

- Att möta så många olika människor och lära mig om så många olika branscher och företag. Och glädjen att hitta lösningar på kundens problem som underlättar i deras vardagliga arbete.

Hur är en bra uthyrare?

- En bra uthyrare är en god lyssnare med ett öppet sinne och vilja att hitta nya och hållbara möjligheter. En bra uthyrare lovar heller inte för mycket och kan också säga nej istället för att hyra ut till varje pris.

Vad skulle du säga är det svåraste med ditt jobb?

- Den största utmaningen är att vid varje uthyrning få alla inblandade att springa lika fort åt samma håll, såväl kunden som fastighetsteknikern, projektledare, förvaltare, entreprenörer och andra som på ett eller annat sätt bidrar till att jag ska kunna hålla vad jag lovat.

Hur tror du framtiden ser ut för uthyrningsbranschen?

- Jag ser en väldigt ljus framtid för uthyrning i fastighetsbranschen. Efterfrågan på lokaler har under 2015 varit väldigt stor, och jag ser inte att den skulle minska med tanke på den starka tillväxt som finns i städerna just nu. Utmaningen är att vi ska hinna få fram rätt typ av lokaler för att kunna tillgodose framtida önskemål som kommer med nya trender och idéer.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter