Anette Eriksson, Fagersta/Norbergs kommun: Man måste hänga med i utvecklingen

Anette Eriksson, operativ chef på Tillväxtgruppen för Fagersta/Norbergs kommun, berättar om vad som är på gång i regionen.

 

Hur kännetecknas Fagersta/Norbergs kommun på fastighetsmarknaden?

- Vi har bostadsbrist i båda kommunerna för tillfället. Det finns kommersiella lokaler men inte alltid som matchar behoven.

Vad är på gång i kommunerna?

- Vi har ett stort projekt som kallas DAR-projektet, ett utvecklingsprojekt som drivs av Trafikverket. Det handlar om hur transportsystem kan bidra till regional utveckling, miljöeffektiv rörlighet och social hållbarhet. Projektet innefattar bland annat bostäder, infrastruktur och hur vi kan samverka långsiktigt.

Hur kommer kommunerna att se ut om 5-10 år?

- Det handlar om att man måste jobba med handelsutveckling och hänga med i utvecklingen. 5-10 år är en kort period och då är det det digitala samhället, tror jag, som kommer att förändras samt även andra företag, exempelvis industrin. Det digitala är på frammarsch och det gäller att hålla sig uppdaterad.

Hur ser tillgången på byggbar mark ut i kommunerna?

- För första gången på många år håller vi på att titta på mark för att bygga bostäder. När det gäller mark för fastighetsägare och kommersiella lokaler har vi inte haft problem med mark, vi har förberett mark för detta. 

Hur arbetar ni för att underlätta för fastighetsägare som vill bygga nytt/bygga om i kommunerna?

- Just nu har vi brist på folk och får jobba för att hitta en prioritetsordning. Vi är små kommuner så vi har inga jätteköer, det brukar gå rätt snabbt.

Varför skall man som fastighetsägare satsa på kommunerna?

- Vi är framtidskommuner. Vi har många nyanlända som vill bosätta sig här och det leder till nya arbetstillfällen. Då vi har en stor andel äldre människor i kommunerna behöver vi fler yngre personer och kompetensutveckling för att klara framtida kompetensförsörjning. Vi har ett bra geografiskt läge i och med att vi ligger nära både Örebro och Stockholm. Vi jobbar på en del förbättringar av infrastrukturen, främst när det gäller direkttåg till Stockholm samt mötesspår för att klara både gods på järnväg samt pendling.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter