Andreas Jarud, Vd, Ängelholms Näringsliv AB: Det finns en särskild Ängelsholmsanda

Andreas Jarud, Vd, Ängelholms Näringsliv AB, pratar om det utmärkta geografiska läget, vad som är på gång i kommunen och tillgången på byggbar mark.

Hur kännetecknas Ängelholms kommun på fastighetsmarknaden?

- Ängelholm ligger strategiskt placerad i den funktionella skärningspunkten mellan Öresundsregionen och Halland. Det geografiska läget i kombination med ypperlig infrastruktur och kommunikationer gör Ängelholm till en attraktiv etableringsort vilket givetvis avspeglas på fastighetsmarknaden. Här finns attraktiva boendemiljöer i kombination med en fantastisk logistikposition och god tillgång på etableringsbar mark.

Vad är på gång i er kommun?

- Just nu görs en mycket spännande satsning på att göra Ängelholm till ett självklart val för e-handeln. Tillsammans utvecklar Milvus Logistic AB, Queenswall AB, IXX IT-partner AB samt Queenswalls huvudägare Catena AB e-handelskluster om 56 000 kvm i Norra Varalöv. Här kommer en helhetslösning inom e-handel och logistik att ta form där kunderna får hjälp med allt från inköp av förpackningsmaterial till lagerhantering och anpassade logistiklösningar. Här planeras också flera nya bostadsområden för att möta efterfrågan. Vi är särskilt glada över den kvalitén som våra fastighetsbolag skapar. Alldeles nyss färdigställde exempelvis Backahill AB 54 attraktiva bostadsrätter på bästa läge mitt i city, där de boende kan leva ett bekvämt stadsliv granne med ån och vackra grönområden.

AndreasJarud_1000

AndreasJarud_1000

Hur kommer Ängelholms kommun att se ut om 5-10 år?

- Ängelholm kommer att fortsätta att växa och utvecklas som en av Öresundsregionens trevligaste kommuner. Fler kommer att upptäcka den unika kombinationsmöjligheten av jobb och fritid. Här i Ängelholm har vi små avstånd mellan stad och landsbygd och mellan hav och skog. Därtill gör vårt geografiska läge och goda kommunikationsmöjligheter att vi lätt förflyttar oss såväl inom Sverige som utomlands.

Hur ser tillgången på byggbar mark ut i kommunen?

- Det finns goda möjligheter för utveckling av fler verksamheter i Ängelholms kommun. Vid den senast gjorda inventeringen (2015) fanns ca 230 ha verksamhetsmark tillgänglig fördelat mellan Ängelholm kommun och ett antal privata aktörer.

Hur arbetar ni för att underlätta för fastighetsägare som vill bygga nytt/bygga om i Ängelholm?

- Ängelholms Näringsliv ägs tillsammans av de lokala företagen och Ängelholms kommun. Det möjliggör en särskild närhet i vårt arbete som är fokuserat på att finna de enklaste vägarna för tillväxt. Idag är ju tyvärr exempelvis överklagandeprocesser en bromskloss för svensk tillväxt men jag är övertygad om att god lokal dialog är en dellösning för smidiga handläggnings- och byggprocesser. Vi satsar därför mycket på att skapa en god dialog mellan fastighetsföretag, offentliga tjänstemän och politiker.

Varför skall man som fastighetsägare satsa på Ängelholms kommun?

- I Ängelholm finns utöver ett utmärkt geografiskt läge och god tillgänglighet på etableringsbar mark också en särskild ”Ängelholmsanda” som påverkar affärsmöjligheterna positivt. Denna anda märks inte minst på att Ängelholm under en rad år haft topplaceringar i Svenskt Näringslivs företagsklimatsranking. Fastighetsföretagen i Ängelholm trivs särskilt bra. När Fastighetsägarna Syd mätt de lokala förutsättningarna för att bedriva fastighetsverksamhet har Ängelholm varit bäst eller näst bäst de senaste åren.

Många kommuner har problem med utflyttning, hur gör ni för att motverka det?

- Ängelholms befolkning växer kontinuerligt vilket är en styrka för oss. Vi inriktar oss strategiskt på att öka på attraktiviteten ytterligare och jobbar särskilt med att skapa attraktivitet för unga och barnfamiljer. Tillgången på jobb och bostäder är givetvis viktig men också att fortsätta att erbjuda goda resultat i våra skolor, en mysig stadskärna och möjlighet till en aktiv fritid med ett starkt föreningsliv och underbara naturupplevelser in på husknuten.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter