Allt snart klart för Kongahälla

Nu ser det äntligen ut som om slutstationen närmar sig för arbetet med att utveckla Kongahälla. Arbetet med Kongahällas framtid började redan när det stod klart att Mimers Hus inte skulle byggas där Kongahällaskolan låg. Mimers Hus invigdes på andra sidan Uddevallavägen höstterminen 2004 och sedan dess har Kongahälla legat öde. Och turerna har varit många. Nu är emellertid utställningen precis till ända och i mars/april kommer förhoppningsvis detaljplanen att vinna laga kraft. Och då startar utbyggnaden av Kungälv direkt. Tanken är att vi bygger ut Kungälv som stad, säger Karoline Rosgardt, enhetschef planering. Från början tänkte vi att det skulle bli en ny stadsdel men så tänker vi inte längre. Planerna för Kongahälla är en del av staden Kungälv. Området för planerna begränsas i väster av E6:an, i norr av Marstrandsvägen, i öster av Uddevallavägen och i söder av Kongahällagatan. Västra gatan, Västra tullen och Uddevallavägen får en fortsättning i Kongahälla och Komarken och västra delen av Kungälv kommer närmare resten av staden. En genomgående tanke är att skapa förutsättningar för ett aktivt stadsliv, att göra Kungälv till en levande stad. Då behövs både bostäder och verksamheter av olika slag. KF Fastigheter kommer att satsa på en ny, 22 000 kvadratmeter stor, hypermodern handelsplats för volymhandel, service och friskvård vid E6:an. Butikerna ska vara av varierande storlekar och riktade mot familjen och hemmet där dagligvaror utgör basen. Här kommer främst finnas plats för aktörer som kompletterar den småskaliga centrumhandeln, utgångspunkten är att volymhandeln inte ska konkurrera ut detaljhandeln kring Västra gatan. Nya handelsmöjligheter får sällskap av över 2 500 boende i nästan 1 000 nya bostäder, något som kommer att skapa trygghet och en efterlängtad puls till stadens centrum. Riksbyggen, Förbo och Kungälvsbostäder är beredda att satsa även i lågkonjunkturen. Handel kommer att finnas i botten på bostadshusen och även en del kontorsytor kommer att finnas i husen som vetter mot de affärsytor som finns i dag. Stadslivets gemenskap ska ge mervärden till hela Kungälv, här kommer det att bli bra att bo och leka även för barn och miljön mellan husen kommer att vara viktig. Bostadshusen kommer att byggas i olika höjder för att få ett varierat intryck. Allt kommer att hålla en tydlig energi- och miljöprofil, förklarar Karoline, med dagis och äldreboende inom området och med gångavstånd till kollektivtrafik. Här ska man inte behöva ha bil för att bo. Ett stort miljötänk kommer också att finnas i själva byggandet och även när det handlar om återvinning och avfall. Det ska vara lätt att göra rätt! Vi har pratat mycket om hur man ska komma att röra sig, för både bilar, gående och cyklister. Vi vill få ut människorna i stadsrummet, i de offentliga miljöerna, både på gatorna och i parken. Vi kommer också att satsa på ett evenemangstorg och en aktivitetspark. Stort fokus kommer att ligga på att skapa attraktiva offentliga rum och just parken kommer att bli ett stort inslag i stadsmiljön. Bäckparken, som kommer söderifrån, ska vi använda oss mycket av, tillsammans med strövgatorna. Det ska vara trevligt och mysigt att befinna sig utomhus och parkområdet med sitt vatten ska vara möblerad, berättar Karoline och ger exempel på både utomhusgym och lekplatser även för äldre. Planerna för Kongahälla har jättestor betydelse för Kungälv och alla är överens om att detta kommer utveckla Kungälv som stad. Nu pekar allt på att det största projektet i Kungälv på mycket länge kan starta nästa år.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter