Allt ljus på belysning

Att satsa på rätt sorts belysning i en kontorslokal innebär betydligt mer än att sätta upp en dyr, designad lampa i receptionen. Företagen har blivit mer medvetna och belysningskonsulterna har fått mer att göra. Men fortfarande handlar majoriteten av företagens behov om att skaffa klassiskt, hederligt ljus än att hotta till receptioner. Det säger Jacob Lejdström, belysningskonsult på företaget Ljus i Hus. Jacob pratar om teknikbelysning och dekorativ belysning, två begrepp att hålla isär. Teknikbelysning ska serva lokalen och dekorativ belysning ska agera blickfång och vara vacker, menar han. När man håller isär det och samtidigt jobbar med båda typerna, det är då man får god belysning. Det är viktigt att de olika armaturerna får göra det som de är bra på. Olika funktioner Ett kontor består av avdelningar med olika funktioner, rum med olika behov som inte kan behandlas på samma sätt när det gäller belysning. Att ha det i åtanke är viktigt, säger Jacob. Det är inte helt ovanligt att man slår ihop belysningen och tillämpar en ganska homogen lösning. Då blir det lätt fel. Ett konferensrum ställer t ex väldigt höga krav på flexibilitet. Här finns det många betraktningsvinklar att ta hänsyn till och man måste se till det ständiga utbytet av informationsflöde på olika platser och på olika sätt, både horisontellt och vertikalt. Dessutom måste man som alltid se till rummets förutsättningar med ljusinsläpp och annat. När belysningslösningarna väl är på plats går Jacob och hans kollegor runt med en luxmätare och mäter ljusflödet, både horisontala och vertikala mätningar. Det finns generella normer och rekommendationer att följa, ett vanligt kontorsarbete brukar exempelvis ha allmänna ljuskrav på 300 lux och platsljuskrav på 500 lux. Skapa kontraster och dynamik När det gäller belysningen vid personalens arbetsplatser förklarar Jacob det som en trestegsraket. Här brukar vi prata om tre olika områden. Det första är belysningen på själva skrivbordet där det är mest ljus. Sedan finns det områden precis runt skrivbordet där kraven inte är så höga, här behöver det inte vara så välbelyst. I resten av rummet ska det vara ett bra allmänljus, men det är också viktigt att inte glömma bort att arbeta med periferin, med väggarna. Lägg några spotlights, lägg lite släpljus, skapa lite dynamik, gör så att det händer något med lokalen. Att sitta i ett stort landskap med en jämn ljusmatta är inte speciellt stimulerande, tycker Jacob som förespråkar att man istället bryter upp och skapar lite kontraster och dynamik längs väggen och jobbar med accentbelysning. Då hålls ögonlocken lite öppnare, konstaterar han. Ljuset påverkar oss Och att ljuset faktiskt har en stark fysisk påverkan på oss är ingen nyhet. Ljus påverkar bl a vår melatoninnivå och gör oss piggare. Det är inte för inte som vi känner oss piggare på vår och sommar och allmänt tröttare under vinterhalvåret, menar Jacob. Ser man till att skapa en god ljusmiljö på kontoret får man automatiskt en bättre arbetsmiljö som gör oss mer alerta, något alla tjänar på. Ljuset ska rama in en miljö, men ljus är sällan ett ändamål i sig, betonar Jacob. Man plockar inte in ljus för ljusets skull, man plockar in ljus för miljöns skull. Ljuset är inte ett ändamål, en trevlig, fin lokal som gör det den ska göra, det är ett ändamål. En del av inredningen Förutom att rätt ljus gör oss piggare, skapar bättre ergonomi, får oss att prestera och trivas bättre och dessutom kan göra underverk rent estetiskt i en lokal, kan företag göra stora besparingar inom drift och underhåll. Med rätt ljus. Och rätt ljus är så mycket mer än bara armaturer. Enligt Jacob är det helheten som avgör, armaturerna är bara verktyg. Men verktyg som givetvis är en stor del av själva inredningen. I dag blir det allt svårare att chocka med vilda armaturer, konstaterar Jacob. Det finns jättemånga designers där ute och jättemycket drivkraft. Det finns mycket vackert och ribban höjs hela tiden. Konsumenterna har också börjat ställa högre krav, de nöjer sig inte med de gamla shablonarmaturer längre utan vill göra mer individuella val. I dag är belysning en större del av inredningen som helhet. Rätt ljus många fördelar Vad är då rätt ljus, vad är bra belysning? Vad som är bra belysning måste baseras på vem man frågar, tycker Jacob. Jag brukar inte lägga någon värdering på en belysningslösning, jag beskriver hellre vilka konkreta egenskaper en given belysningslösning har, sedan är det upp till kunden att avgöra om de egenskaperna passar just dem. Men visst finns det återkommande egenskaper som alltid är fördelaktiga, exempelvis lönsamhet, något ingen vill vara utan i dag. En investering i belysning sträcker sig ofta över 20 år och det är en lång tid. Frågan är vilken typ av lösning man ska nöja sig med under två decennier. Oftast krävs det inte två decennier för att jämföra en billig lösning med en dyr. Det är inte inköpet som är det stora, för existerande anläggningar med äldre armaturer har inköpet kanske bara stått för 10 procent, den stora boven är strömförbrukningen som står för ungefär 70 procent av utgifterna. Underhåll är heller inte helt gratis och står för de resterande 20 procenten.

Men med en modern anläggning kan man göra ordentliga besparingar, där står strömförbrukningen för en betydligt mindre del. I en modern lösning kan man med fördel till exempel välja en kombination av ett styrningssystem som reglerar dimbara armaturer. En sådan belysningslösning arbetar gärna med dagsljusstyrning som känner av och kompletterar med det ljus som kommer från armaturerna. Dagsljusstyrning utgår från det naturliga ljus som kommer in genom fönster etc. Detta kan man kombinera med en rörelsesensor så att systemet bara går igång när någon är på plats i lokalen. En sådan här sammansättning gör att den faktiska förbrukningen motsvarar det reala behovet, här finns enorma besparingar att göra. Det vi förespråkar och det som talar sitt tydliga språk är livscykelkalkyler, de går inte att missförstå. De baserar vi många av våra beslut på. Vi vill att våra kunder ska lägga mindre pengar på belysning, inte mer. Det fina med belysning är också att en väl genomtänkt belysningslösning också har bra miljöegenskaper. Det är enkelt att vara miljömedveten med rätt belysning, avslutar Jacob.

Belysningstips för ny lokal: Se till att jobba med rätt ljuskällor. Kompaktlysrör eller vanliga lysrör är den sortens ljuskällor som oftast utgör grunden i en kontorslokal. Bryt upp med periferi- och accentbelysning, t ex lågvoltshalogenspottar. De ska inte alls vara lika många som grundbelysningen utan bara gör det vackert även runt omkring. Om ni har något ni vill framhäva i lokalen, låt det då framträda. Har ni en tavla eller en vas på ett bord, sätt en spotlight på den. Glöm inte heller bort att inreda med något vackert pendlat, med någon dekorativ lampa. Försök se inredningen och belysningen utifrån en helhet istället för utifrån enskilda armaturer. Fakta Ljus i Hus: Ljus i Hus är ett företag som jobbar med belysning i föreskrivande led för privat och offentlig miljö. Dessutom är man Sverigeagent för ett antal olika utländska leverantörer, bl a Delta Light och Schmitz. Ljus i Hus arbetar rikstäckande med huvudkontoret i Malmö. Inom kort invigs deras nya showroom i Stockholm, en 40 meter lång pråm belägen på St Eriks-terrassen på Kungsholmen.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter