Allt fler väljer vindkraft

Sverige rankas som världsbäst på internationella miljöfrågor, det visar en undersökning från Svenska institutet gällande andras uppfattning om Sverige. I verkligheten ligger Sverige långt efter många andra länder när det gäller exempelvis användandet av vindkraft. Men nu märks ett ökat intresse för det klimatvänligare alternativet, inte minst från fastighetsbranschen. Visst är de karaktäristika där de tornar upp med sina stora rotorblad som skär som smör genom luften? Kontroversiella är de också, för vissa tycker att vindkraftverken är vackra och andra tycker att de förstör det kringliggande områdets utseende och karaktär, de allra flesta har en åsikt. Vindkraft är en så kallad förnyelsebar energikälla. Och i Sverige syns de mest i södra delen av landet och då främst vid kusten och på öarna Öland och Gotland. Tanken med att nyttja vinden för att åstadkomma energi är inte ny, väderkvarnar bygger till exempel på samma grundprincip som de moderna vindkraftsanläggningarna. Flest anläggningar i Europa har Tyskland och vår granne Danmark ligger också högt upp, på en tredje plats med Spanien som två. Sverige återfinns först på 12:e plats enligt en undersökning som gjorts 2008. I Sverige finns en nationell målsättning, som EU beslutat, vilken innebär att vi senast 2015 ska utöka vårt vindkraftverk som ett led i miljöarbetet. Idag står kommersiella lokaler och kontor för en stor del av landets elförbrukning och det allra vanligaste uppvärmningssättet är fjärrvärme som står för 66 procent av ytornas uppvärmning. Caroline Vilhelmson jobbar på WSP, ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom bland annat miljö och energi. Caroline höll i höstas seminariet "Från motvind och till vindkraft" där hon redogjorde för möjligheterna med vindkraft för Stockholms stads fastighetsbolag. Vi passade på att ställa några frågor. Hur stor betydelse har egentligen vindkraften för en minskad miljöpåverkan? - Väldigt stor. Vindkraft ger ett obetydligt bidrag till utsläpp av växthusgaser, jämfört med kraftvärme, och har inga slutförvaringsproblem som kärnkraften. Resursen är gratis och oändlig och med utveckling av teknik för verken, med avseende på säkerhet, nätet och certifikatsystemet, så kommer de problem vi kan ha med vindkraftverk idag, att i framtiden vara lösta. På vilket sätt kan just fastighetsägare dra nytt av vindkraft? - Det beror på vilken typ av vindkraftverk vi menar. Småskalig vindkraft ger i dagsläget oftast ingen ekonomisk vinst men kan innebära ett mervärde som inte kan räknas i pengar. Det kan ge fastigheten en tydligare miljöprofil och innebära att man blir delvis självförsörjande. Storskalig vindkraft kan bli en stor ekonomisk vinst, om vi pratar andelar där energipriset ligger avsevärt lägre än Nordpoolspriset men även om man går in och köper färdigproducerade stora vindkraftverk. Det blir fler kWh per krona när man pratar storskaligt. Vad finns det för fördelar för hyresgästerna? Fördelen för hyresgästerna är miljövänligheten och kanske billigare hyra om vindkraften kan räcka till exempelvis fastighetselen, vars kostnad annars ingår i hyran. Å andra sidan är själva vindkraftverket en investering som måste täckas av hyresintäkterna så det går till en början kanske bara jämnt ut. Dessutom så ger egenproducerad vindkraftsel ett större miljöbidrag än om man skulle köpa grön el från ett energibolag, som inte bara har fossilfri produktion. All typ av elanvändning bidrar till användning av fossila bränslen, genom exempelvis import. Så egenproducerad el bidrar till att öka kakan förnybart i systemet på kortare sikt. I dagsläget överstiger tillgången på gröna alternativ så som Bra Miljöval, vida efterfrågan, och jag tror inte att utbyggnaden av gröna alternativ ökar mycket bara för att "några" köper Bra Miljöval, det krävs betydligt mer krav på producenterna än så. Köper man Bra Miljöval idag så innebär det mer att den "resterande kakan", för konsumenter som köper den vanliga el-mixen, får större andel fossila bränslen Varför tror du att Sverige ligger efter, till exempel Danmark? - Dels tror jag att det har att göra med tillverkningsindustrin och dels för att de har bättre vindförhållanden i Danmark, eftersom det är väldigt platt. Dessutom har Sverige en stor andel vattenkraft i el-mixen så incitamenten för grönare el har tidigare inte funnits. En stor anledning är politisk. Danmark bestämde sig för att köra på vindkraft och så blev det. Danmark har som känt en stor del kolkraft i sin övriga el-mix. Tror du att vindkraften kommer att öka i framtiden?

- Jag tror att vindkraften kommer att öka. Delvis har vi ett utbyggnadsmål som pushar för det, certifikatsystemet ska utökas och även om energieffektiviseringar kommer sänka CO2-utsläppen så kommer vi behöva mer vindkraft för att kunna producera mer grön el. Denna fråga har också till stor del en politisk dimension i sitt svar.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter