Allt fler kontor i Hammarby Sjöstad

Hammarby Sjöstad är ett kontorsområde som karaktäriseras av en blandning av verksamheter och bostadsliv vilket skapar ett levande samhälle som ökar attraktiviteten för både företag och boende. Som utvecklingsområde är det också vida känt för ett stort miljöfokus. I Hammarby Sjöstad finns omfattande planer för byggnation av nya moderna kontor.

Hammarby Sjöstad ligger ca tre kilometer sydost om Stockholm city. Området har under det senaste årtiondet varit ett av Stockholms viktigaste utvecklingsområden och har till stor del omvandlats från industriell karaktär till ett attraktivt och sjönära bostadsområde med kommersiell service samt moderna kontorsbyggnader. Bland stadsplanerare är Hammarby Sjöstad också känt världen över som ett miljöprofilområde i framkant.

Kontorsfastigheten Stockholm Seaside  ska byggas av Skanska i Hammarby Sjöstad strax söder om Skanstullsbron. Bild: AEC

Kontorsfastigheten Stockholm Seaside ska byggas av Skanska i Hammarby Sjöstad strax söder om Skanstullsbron. Bild: AEC

Kommunikationer

Området erbjuder kollektivtrafik i form av tvärbana, färjetrafik till och från Södermalm och ett antal busslinjer. Södra Länken, som sträcker sig mellan Essingeleden och Värmdöleden, passerar i kanten av området och erbjuder utmärkta kommunikationer för bilburna.

Under hösten 2013 och våren 2014 kommer Stockholm stad att bygga ut lånecykelsystemet med ett 50-tal stationer i de inre delarna av ytterstaden. Utbyggnaden inom bältet Bromma-Liljeholmen-Gullmarsplan-Hammarby Sjöstad ska vara klart 1 april 2014.

Sjöstadens näringsliv

2012 fanns det cirka 350 aktiva företag i Hammarby Sjöstad och när området är fullt utvecklat, omkring år 2017, beräknas antalet ha fördubblats. Även antalet boende förväntas öka, från dagens 20 000 till ca 26 500 invånare fullt utbyggt 2019.

Lokalmarknaden

Kontorsstocken i Hammarby Sjöstad bedömdes 2012 uppgå till cirka 125 000 kvm. Den största kommersiella fastighetsägaren är Fabege. Andra stora fastighetsägare med kontor är Areim och Skanska.

Kontorsfastigheterna i Hammarby Sjöstad kan grovt delas in i tre kategorier. Den första och största kategorin omfattar äldre byggnader där kontorslokalerna i många fall kompletterar lokaler för lätt industri eller lager. För många av dessa objekt finns planer på omvandling till bostäder så småningom. Den andra kategorin omfattar attraktiva kontorslokaler som renoverats under den senare delen av 2000-talet och den tredje kategorin omfattar mycket attraktiva kontorslokaler som har uppförts under samma period.

Aktuella etableringar

SATS etablerar ett nytt träningscenter i Hammarby Sjöstad, SATS Sjöstaden. Centret kommer att ligga i Lumahuset mitt i Sjöstaden, blir ca 2 130 kvm i tre plan och beräknas öppna under februari 2014.

I en del av den k-märkta Lumafabriken håller också ett nytt bryggeri på att ta form, Nya Carnegiebryggeriet. Ett modernt hantverksbryggeri som kommer att tillverka småskalig kvalitetsöl och är frukten av ett samarbete mellan Carlsberg Sverige och Brooklyn Brewery. Bryggeriet beräknas vara i drift i slutet av året för att öppna upp dörrarna i januari 2014.

På gång i Hammarby Sjöstad

Skanska har flera kontorsprojekt på gång i Hammarby Sjöstad. Strax söder om Skanstullsbron bygger de kontorsområdet Stockholm New Business Center med totalt sju eller åtta hus. Kontorshuset Stockholm Seaside, om 16 000 kvm, är det som ska byggas först och kommer att delas upp till tre hyresgäster på höjden så att vardera företag får egen del av kajen vid Hammarbykanalen och takterrass. Under 2014 kommer Skanska troligen även starta bygget av den 28 våningar höga kontorsskrapan Stockholm One. Mer om projektet Stockholm New Business Center kan du läsa på sidan 16. I samma kvarter som Stockholm Seaside förbereder Skanska byggstart för ca 380 bostadsrättslägenheter och en förskola. Där bygger även SL en ny bussdepå.

I västra Hammarby Sjöstad bygger Fabege att nytt kvarter, Alléhuset, innefattande moderna kontor, hotell, handelsplats och garage. I anslutning till detta bygger Oscar Properties ca 180 bostadsrättslägenheter. Läs mer om Alléhuset på sidan 18.

Sista inflyttning sker snart i Henriksdalshamnen. Ca 900 lägenheter är därmed klara och inflyttade i detta delområde. Finplanering av gator och park i området färdigställs till stor del under 2013 liksom området mellan bebyggelsen i Henriksdalshamnen-Lugnet och Värmdöleden (Kanalvägsparken).

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter