Alla bör utbildas i brandsäkerhet

Ljusstakar från danska Herstal. Källa: bluebox.se

Ljusstakar från danska Herstal. Källa: bluebox.se

För att lätta upp lite i vintermörkret är vi många som gärna tänder ett ljus eller två, inte bara på hemmaplan utan även på jobbet. Men med levande ljus följer inte bara mys utan även risker. Att alla anställda får kontinuerlig utbildning och fortbildning i brandsäkerhet är oerhört viktigt, menar brandingenjör Gösta Holmstedt. Det A och O för att minska de svåra konsekvenserna som kan bli till följd av en brand i företagslokalerna.

De flesta människor har ett väldigt stort förtroende för räddningstjänsten, men enligt brandingenjör Gösta Holmstedt ska man inte vara så säker på att de alltid kan lösa alla problem bara man väntar in dem.

– Det är faktiskt så att man i mångt och mycket har en övertro på räddningstjänsten. Många tror att de har möjligheter att inom några få minuter vara på plats och göra sina insatser, men det är de sällan. När brandlarmet har satt igång och man larmat SOS dröjer det oftast åtta-tio minuter innan räddningstjänsten kommer till platsen och kan påbörja sitt släckningsarbete.

Samtidigt utvecklas en brand mycket snabbare i dag än den gjorde för 20-30 år sedan. På 80-talet utvecklades en brand inom åtta-tio minuter till en så kallad övertändning. I dag är branden i ett kritiskt skede redan efter tre-fyra minuter. Det beror på att vi i kontor och företagslokaler numera har mer av stoppade möbler, textilier och plast. Dessutom består både tyger och stoppning av andra material av mer eldfängd karaktär i dag.

– Hur snabbt en brand övergår från bara små flammor till en fullständig övertändning tror jag överraskar oerhört många människor. Vad man gör under de första en-två minuterna är avgörande för hur det hela ska sluta.

Därför är det viktigt att själv agera när en brand uppstår på arbetsplatsen, eftersom det kan förbättra utgångsläget på ett avgörande sätt för räddningstjänsten när de efter ungefär åtta-tio minuter kommer till platsen. Men för att kunna agera krävs förstås ett visst mått av kunskap.

– Det kräver naturligtvis att man från företagsledningens sida är beredd att satsa både tid och pengar på att ge alla anställda kunskap om brandsäkerhet. Hur en brand utvecklas och på vilket sätt man faktiskt själv kan agera för att kanske till och med stoppa branden helt. Väldigt viktigt är förstås också att veta hur man ska utrymma om och när det väl börjar brinna.

Gösta Holmstedt tipsar också om att utse en eller flera personer inom företaget som får ett större förtroende på området och som kan vara delaktiga i planering och genomförande av dessa utbildningsinsatser.

Vad ska man göra vid brand?

De flesta företag skaffar brandsläckare per automatik och har koll på att de ska sitta monterade så att man, var man än befinner sig i lokalen, har maximalt 50 meter till närmaste handbrandsläckare.

Har man fått utbildning för att använda bärbar släckutrustning, alltså handbrandsläckare eller inomhusbrandposter, vet var de finns och känner att man både kan hantera dem och att det är rätt läge att använda dem – då är det inte mycket att fundera över, menar Gösta Holmstedt.

– Spring och hämta brandsläckare och ge dig på branden. Känner man sig däremot osäker på var brandsläckare finns eller hur den fungerar ska man istället omedelbart utrymma lokalen.

Utrymning och återsamling

Det viktigaste när en brand uppstår är trots allt att säkra människoliv genom att själv utrymma lokalerna och att, i den mån man kan, hjälpa andra att utrymma på rätt sätt. Att få utbildning så att man vet exakt hur man tar sig ut och var man ska samlas är lika viktigt som att man får utbildning i att släcka en brand.

– I moderna byggnader är det normalt sett välplanerat för utrymning. Det finns trapphus och batterisäkrade skyltar som visar var utrymningsvägarna finns. Om man har rätt utbildning vet man var man ska samlas efter att man har utrymt en byggnad. På den bestämda återsamlingsplatsen ska alla människor som lämnar byggnaden stanna och meddela den utrymningsansvarige att man är ute ur byggnaden. För det första räddningsledaren från brandförsvaret frågar är just det, – "är alla ute"? Då är det inget vidare om svaret blir – ”Ja, det vete sjutton, här ska ju finnas 50 människor men vi har bara fått ihop 45.” Kanske på grund av att fem stycken har sprungit hem istället.

Utbildning och fortbildning

Gösta Holmstedts råd är att ge hela personalen en basutbildning i hur man ska agera om man upptäcker en brand, för att sedan göra en uppföljning en gång om året.

– Om man gör det här på rätt sätt tar en grundläggande utbildning ungefär två till tre timmar. Om det är en ren repetition är det kanske gjort på en timme.

Möjligheten att utöka utbildningen till att även innefatta livräddning kan också vara en bra idé. D v s att man får lära sig hur man ger hjärt- och lungräddning exempelvis. Vissa företag har valt att skaffa defibrillatorer för mer långtgående åtgärder och då är det förstås en fördel om så många som möjligt även har kunskap om hur dessa ska användas.

– Det handlar alltså om både utbildning och fortbildning. Det är oerhört viktigt och är A och O för att minska svåra konsekvenser till följd av en brand, konstaterar Gösta Holmstedt.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter