Alaska ritar Sisjöns nya profil

När Sisjön anlades på 70-talet var man mån om att skapa stora, gröna ytor, breda gator och låga hus. I dag, när vi skriver 2011, går området mot en annan typ av stadsbild, en modernare profil ska skapas genom en ny typ av bebyggelse och innehåll. Den stora förändringen som Sisjön står inför är signerad Alaska Fastigheter som lägger grunden till områdets framtid genom flera betydande satsningar med start 2012. Med sin jättesatsning vill Alaska visa att man tror på området, Sisjön kommer att bli ett handelsområde att räkna med.

I dag finns det en önskan om att förtäta och skapa en blandstad i Sisjön som är ett av Göteborgs snabbast växande områden, förklarar Lars-Åke Alexandersson, delägare Alaska Fastigheter. Redan nu arbetar här 25 000 människor och 200 000 bor strax intill. Och fler aktörer vill in, vi får in väldigt mycket förfrågningar på handelsytor. Det är tydligt att Sisjön har blivit ett attraktivt bostadsnära sällanköpsområde, precis som vi önskade och vår framtida satsning kommer att gynna alla, både de boende och de som arbetar här. Dessutom kommer de framtida etableringarna generera nya arbetstillfällen.

Många, stora aktörer finns redan i Sisjön. Segmentet som Alaska fokuserar på är hem, fritid och livsmedel och den senaste stora aktören man har knutit till sig är Hornbach.

Vi har köpt Forbo Forshaga, som var den sista tillverkande industrin i området, och på den södra delen av fabriksområdet ska Hornbach uppföra en anläggning. Planarbetet, som pågår, hoppas vi ska vara klart till årsskiftet och så fort det godkänns börjar vi bygga för att de ska kunna öppna hösten 2012.

Norr om finns det mycket yta kvar att exploatera, sammanlagt 40 000 kvm. I det planförslag som ligger finns det utrymme för både hotell, handel och kontor. Alaska planerar att ge Sisjön ett eget landmärke vid Sisjömotet, ett huskomplex som kommer att fungera som en portal till området. Att bygga högt är en önskan från stadsplaneraren och Alaskas satsning kommer att ge området en ny karaktär och en ny profil. Sisjön ska synas.

Här planerar vi både för kommersiella ytor, hotell och kontor. Vi tror att Sisjön kommer att bli intressant även för kontorsetableringar framöver med tanke på att Göteborg Stad vill skapa en blandstad. Då måste alla ingredienser vara med och fler kontorsytor bör komplettera de 400 bostäder som planeras. När det gäller hotellet har vi redan haft kontakt med ett par operatörer som är intresserade och underlaget finns.

I första skedet kan det bli cirka fem nya handelsetableringar norr om Hornbach. De övriga ytorna ligger lite längre fram i tiden, men idéerna finns.

Där har vi planer på ett hus för heminredning, berättar Lars-Åke. Att ha allt samlat på ett ställe är något vi tror på och vi håller på att titta på förutsättningarna för det.

Lars-Åke är noga med att betona att det är viktigt att vara selektiv i vilka aktörer de släpper in.

Gör vi det rätt blir det långsiktigt bra och vi vill att detta ska fungera på sikt.

Fram till byggstarten av Hornbach, som är först ut i den framtida jättesatsningen, ska Alaska fortsätta att förädla och renovera före detta Billhällshuset. Under de två och halvt åren som gått har Alaska både byggt om och byggt till. Bland annat har XXL, vårdcentralen och Tandaccessen flyttat in, Träningsverket har fått nya lokaler och Hemköp har bytts ut till Willys.

Just nu håller vi på att bygga om för SE-banken som flyttar upp en våning, då får vi nya ytor i bottenplan och kan börja bygga om för nya intressanta aktörer. Under senhösten kommer det att ske fler nyöppningar i huset som totalt är på 25 000 kvm, konstaterar Lars-Åke.

I skrivande stund råder det även febril aktivitet på att bygga en saluhall i huset, ett mattorg som ingen mindre än Leif Mannerström står bakom. Här kommer det att finnas kött, fisk, ost, bröd, sushi samt en brickdel och en annan serveringsdel.

Viktiga förutsättningar för att Alaskas planer ska få bästa möjliga genomslag är att infrastrukturen förbättras avsevärt. Sisjömotet är underdimensionerat och korsande trafik med trafikljus bildar proppar. Trafikverket håller på att göra en sista utredning, sedan återstår bara den stora frågan. Hur ska finansieringen lösas?

Vi måste hitta en finansieringsform, en förbättring av infrastrukturen kräver stora investeringar. Genom planfria korsningar kommer vi att lösa trafikpropparna, men det kommer dessutom att krävas ytterligare ett mot och fler filer på Söderleden. En hel del utredningar hur det kommer att se ut i framtiden har gjorts och det är ett faktum att trafiken bara kommer att öka. Redan i dag passerar 65 000 bilar på Söderleden varje dag. När det gäller kollektivtrafik så finns det planer för en stor bussterminal och drömmen hade ju varit att få spårvagnen hit.

Förhoppningarna om nya Sisjön går inte att ta miste på. Planen är att skapa ett av –Norra Europas hetaste handelsområde.

Vi strävar efter att skapa ett mer stadslikt område och samtidigt ge Sisjön en helt ny karaktär. Vi har många utmaningar framför oss, där en lösning av infrastrukturen är den största, och det gäller att lägga pusselbitarna i rätt ordning. Men Sisjön, med sitt fantastiska läge, är ett område som har alla förutsättningar. Gör vi rätt bör det bli väldigt bra, avslutar Lars-Åke.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter