Aktieförvaltningen – Del 1 2006

Fram med kristallkulan

inför 2006

De analyser och åsikter jag för fram här är mina egna och måste inte på något sätt överensstämma med min arbetsgivare Kaupthing Banks analys av läget, det gör de förvisso ändå till allra största delen.

Makroekonomi

Min i grunden oerhört positiva inställning till världsekonomin bygger på att globaliseringen nu nått en sådan nivå att den verkligen har betydande genomslag. Globaliseringen av världens ekonomier är i sig inget nytt fenomen och bakslag i utvecklingen har förekommit och kommer framöver också. Men den inneboende kraften är så stark att den kommer att driva ekonomin och bidra till ökat välstånd lång tid framöver.

Därför är jag alltid långsiktigt positiv och menar att det finns så mycket effektivisering och därmed tillväxt och välfärd att plocka fram genom ökad handel och specialisering att vi i backspegeln kommer att se på senare halvan av 1900-talet och 2000-talets första decennier som otroligt positiva tider världsekonomin.

Det är samtidigt dessa omvälvningar som leder till mycket av allt det negativa vi också ser omkring oss med terrordåd och främlingsfientlighet. Men det är kanske ofrånkomligt vid så stora omvälvningar. Många strukturer ska ändras i grunden. Makt och förmögenhet ska plötsligt fördelas annorlunda.

Med detta som bakgrund vill jag få sagt att jag har en grundmurad positiv syn på ekonomin, men att jag för den skull inte inbillar mig att vi på något sätt har en ny ekonomi som inte följer de ekonomiska teorier som jag lärt mig att följa. Detta leder mig på ett naturligt sätt över till min kristallkula för 2006.

Jag tycker att i stort sätt allt talar för att 2006 kommer att bli ett riktigt, riktigt bra år för den svenska ekonomin. Min bedömning grundar sig bland annat på det faktum att det är valår. Vi gick in i valåret med en rejäl ekonomisk stimulans.

• Penningpolitiskt via de extremt låga räntorna.

• Finanspolitiskt via ökade (barn-) bidrag och även en viss lättnad av skattetrycket.

Därför kommer Sverige, trots Norge med sina oljetillgångar, att få den särklassigt bästa tillväxten av de nordiska länderna, klart över tre procent BNP-tillväxt de kommande åren, kanske t o m närmare fyra än tre procent 2006 och inte mycket under tre procent 2007.

Tillväxten kommer inom alla områden, såväl privat som offentlig konsumtion samt investeringar. Jag tror alltså att både export och import kommer att utvecklas väl. Det är bra.Kom ihåg att export i sig inte är värt mer än import. Den enda funktionen exporten har är att den ska betala för importen. Denna goda svenska ut­veckling kommer att överraska mark­naden och leda till att vi får se en bättre börsutveckling i år än många tror, men mer om det längre fram.

Räntor

2006 blir året då vi får höjda svenska korträntor. Se där åtminstone en korrekt spådom känns det som!

I takt med att resursutnyttjandet ökar kommer den otroligt expansiva ekonomiska politiken att behöva stramas åt betydligt. Och det finns nog ingen, inte jag heller, som skulle våga sätta en krona på att åtstramningen kommer att ske på finans­politiken. Inte under ett valår inte! Den politiker är inte född som priori­terar landets ekonomi före möjligheten att bli omvald. Då återstår penningpolitiken som lär få stå för hela åtstramningen.

Jag ser dock framför mig en första höjning med 25 räntepunkter, till 1,75% under tidig vår. Sannolikt kommer ytterligare 25 punkter under

sommaren (före valet). En brasklapp är att det finns utsikter att man höjer

50 punkter på en gång och därmed tar tillbaka hela den gigantiska och direkt onödiga sänkning som man gjorde den 20 juni i fjol. För helåret kommer vi då att få se 0,75% högre korträntenivå. Knappast mer i alla fall.

Men det kommer inte att bli en enkel uppgift för Riksbanken att förklara och försvara räntehöjningar samtidigt som inflationen närmar sig noll och kommer att ligga där hela detta året.

Börser

Som jag nämnde tidigare finns det en stor möjlighet att den svenska börsen i år kommer att utvecklas mycket bra, till och med bättre än

de flesta förutspått. Första halv-

året tror jag att det kommer att gå riktigt bra, i alla fall. Säkert mer än tio procent upp!

Den svenska börsen är inte speciellt högt värderad i förhållande till ränteläget. P/E-talet kan vid en första analys verka lite avskräckande, men det beror mest på att vi inte

är vana vid de låga räntorna som

vi ska relatera värderingen till. Vinst-

­till­växt­en i företagen är riktigt bra.

Och stigande vinster uppträder

sällan i par med sjunkande börskurser.

Så småningom kommer dock räntehöjningarna börja bita och börsen går in i en lugnare fas. Se på USA där börsen i stort sett stod stilla under (det sista stora?) räntehöjningsåret 2005.

Jag tror för övrigt att USA-

börs­erna så småningom, när räntehöjningarna är slut kommer att gå bra. Det gör den marknaden i stort sett alltid de första sex månaderna efter att FED slutat höja räntorna.

Risker att hålla koll på

Eller ska vi kalla det bubblor som riskerar brista under 2006.

Om ränteläget drar iväg så lär fastighetsbolagen lida ordentligt. Både i form av ökade kostnader (korträntorna) och framför allt i form av att avkastningskravet (lång­räntorna) på fastigheterna ska höjas. Det sänker momentant värdet på fastighetsinnehaven.

Om långräntorna stiger markant (1%) så tappar bankerna i runda slängar ¼ av sina resultat.

Börsen totala värdering är definitivt inte låg om räntorna höjs kraftigare än vad jag förutspått.

Alltför höga energi- och råvarupriser kan knäcka även en starkaste konjunktur. Risken känns inte alltför överhängande dock.

Som alltid finns de största riskerna i det okända, som terrorangrepp och liknande. Men sådana händelser brukar å andra sidan inte inverka långsiktigt.

Fortsättning på

100 000-lappen

Fortsätt att följa den spännande ut­vecklingen av Lokalguidens investe­rade 100 000 kronor. Följande förutsättningar gäller för förvaltningen:

• Lokalguiden har lämnat 100 000 kronor till förvaltning. Förvaltningens målsättning ska vara att långsiktigt generera en högre avkastning än börsen (index).

• Alla investeringar utförs i verklig­he­ten och belastas med förvaltnings­avgifter samt sedvanliga transaktionskostnader i form av courtage.

Jag kommenterar löpande de om­placeringar som görs och avser emellanåt att lämna lite djupare kommentarer till enskilda innehav och omplaceringar som genomförts. Lämna gärna Era synpunkter på artikel@lokalguiden.se.

Vad har hänt i portföljen

Ett nytt innehav har tillkommit. Det är 200 stycken New Wave som köpts för i stort sett hela likviditeten. New Wave är ett företag som bland annat arbetar med profil­kläder. Torsten­ Janssons skapelse är dock mest omtalat på senare tid för förvärvet av KostaBoda-koncernen. Jag tror att just detta förvärv kommer att ge rikligare frukt och även bära frukt tidigare än man hoppats. Aktien­ har tidigare haft en väldigt god utveckling men de senaste veckorna kommit ner till vad jag menar är lite mer attraktiva nivåer.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter