Akademiska Hus bygger på KTH Campus

Akademiska Hus satsar drygt 400 Mkr för att i egen regi bygga och äga cirka 230 studentlägenheter vid Teknikringen på KTH Campus i Stockholm med plats för över 400 studenter.

– Universitetshuvudstaden Stockholm är en av Europas främsta kunskapsregioner. För att kunna locka fler studenter och talanger till regionens universitet och högskolor behövs fler studentbostäder. Därför gör vi denna stora satsning på KTH Campus, säger Sten Wetterblad, regiondirektör för Akademiska Hus region Stockholm.

Projektet omfattar sex byggnader vid Teknikringen på KTH Campus. Fem av dessa är studentbostadshus medan den sjätte blir en mindre byggnad för administration och service.

Två av studentbostadshusen är sex respektive nio våningar höga lamellhus som placeras i parkmiljön bakom före detta Röda Korsets sjukhus. Längre norrut uppförs studentbostäder i två punkthus om sju respektive tio våningar samt ett på sex våningar. Sammanlagt uppgår bruttoarean för de sex byggnaderna till knappt 13 000 kvm, som kommer att integreras i det så kallade väg- och vattenkvarteret med utbildningslokaler och befintliga forskarbostäder.

Studentbostäderna består till största delen av duolägenheter som kan delas av två studenter. Men även trippletter och enrumslägenheter kommer att byggas. Totalt skapas 234 lägenheter med plats för cirka 430 studenter och forskare. Produktionsstarten ska ske i sommar och inflyttning sker i etapper från slutet av 2017 fram till årsskiftet 2018/2019.

Fasaderna blir i tegel för att harmoniera med de övriga tegelbyggnaderna på campusområdet. En ny torgyta mellan de nya studentbostäderna och den befintliga byggnaden för Operahögskolan kommer också att skapas för att ytterligare bidra till en levande och stimulerande campusmiljö, både för boende och övriga studenter. Bostadshusen kommer att klassas som miljöbyggnad silver.

Sedan tidigare har Akademiska Hus upplåtit mark på KTH åt Einar Mattsson och Byggvesta, vilka bidrar med ytterligare 420 bostäder inom campus. Tillsammans skapar Akademiska Hus, Einar Mattsson och Byggvesta bostäder för cirka 1 000 studenter på KTH.

Källa: Akademiska Hus

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter