Aderdeen vill fördubbla ytan

Aberdeen Asset Management (Aberdeen) är, med Gamlestadens Fabriker i sin portfölj, en av de riktigt stora fastighetsägarna i Gamlestaden. Av den uthyrningsbara ytan på 62 000 kvm, i de sammanlagt 15 byggnaderna, är ungefär 10 000 kvm vakant. Just nu är bolaget mitt inne i ett detaljplanearbete med att skapa byggrätter för att kunna bygga nytt på fastigheten.

Vid Gamlestadens Fabriker stod den västsvenska textilindustrins vagga och härifrån härstammar också svenska industrier med världsrykte. Byggnaderna har uppförts inom ett mycket brett tidsspann, den första redan 1727, men huvuddelen av byggnaderna är emellertid från tiden kring sekelskiftet. Textilindustrin inom området avvecklades successivt under 1970-talet och i dag inhyser Gamlestadens Fabriker drygt 50 företag med en mängd olika verksamheter. Här drivs företag inom utbildning, film, ljus, ljud, reklam, foto, försäljning och här finns både restaurang, café, vårdcentral, kulturverksamheter, IT-företag och bowlinghall med konferensanläggning.

- Området har en fantastisk historia, menar Patrik Westerberg, Asset Manager på Aberdeen och ansvarig för den strategiska förvaltningen av Gamlestadens Fabriker. Byggnaderna har mycket karaktär och trots att de flesta är från sekelskiftet är många trots allt väldigt flexibla. Här har det stått stora maskiner, så lokalerna är ofta djupa, öppna och har få bärande vägar. Här kan man skapa mycket...

Patrik Westerberg driver även utvecklingen av Gamlestadens Fabriker och just nu skissas det på en förändring.

- Vi deltar i ett detaljplanearbete för att skapa byggrätter, dels för att höja attraktionskraften på våra befintliga lokaler, men främst för att kunna skapa något nytt. I dag är Gamlestadens Fabriker relativt lågexploaterat med sin fina och mysiga industrimiljö, men tanken är att skapa lite mer stadskaraktär på kvartersbebyggelsen och blanda verksamheter med bostäder. Vi vill med byggrätter skapar en möjlighet att fördubbla ytan både vad gäller bostäder och lokaler. Den fördjupade översiktsplanen visar på 20 procent bostäder, men vi skulle gärna vilja ha ännu mer. Det finns många lyckade exempel på stadsdelar där man skapat en levande blandstad och på sätt höjt attraktionskraften både för boende och verksamheter. I stort sett alla städer jobbar så och vi tror jättemycket på det. För att kunna göra det handlar det främst om att bygga på den i dag obebyggda marken som i dagsläget främst används till parkering. I framtiden blir det antagligen fråga om att istället gräva ner parkeringsmöjligheter.

Just nu befinner man sig i ett utrednings- och ett skisskede och diskussionerna handlar mycket om vad Aberdeen kan, får och vill göra.

- Jag tror att vi har en färdig plan om två år, säger Patrik Westerberg. Mycket beror på kommunens planer framöver, vi är väldigt beroende av vad som kommer att hända i området.

Kommunens gigantiska planer innebär att Gamlestaden kommer att bli ett ännu bättre kommunikationsläge framöver.

- Allt som är på gång kommer att betyda väldigt mycket för tillgängligheten. Det blir ännu lättare att ta sig till området både med bil, spårvagn, pendeltåg och även med regiontåg framöver. Planerna för Gamlestadsvägen och Gamlestads Torg kommer att lyfta hela närområdet norr om Säveån. När allt blir verklighet blir det ett jättelyft både för hela Gamlestaden och Gamlestadens Fabriker. Det känns som om kommunen har väldigt höga ambitionsnivåer och det är vi jätteglada för. Det har vi också, avslutar Patrik Westerberg.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter