A-lägen eftertraktade i Stockholm city

Stora företag lämnar city, hotellen blir allt fler och fastighetsägarna tar stort ansvar för att skapa en levande stadsmiljö. Det är några av trenderna som råder i Stockholm city, enligt Anna Gissler, VD Stockholm Business Region Development. Samtidigt står stora och välkända butikskedjor på vänt för etablering i denna attraktiva del av staden.

Citybanans framtida entré på Klarabergsgatan. Bildkälla: 3XN/Trafikverket

Citybanans framtida entré på Klarabergsgatan. Bildkälla: 3XN/Trafikverket

Stockholm i stort har ett väldigt diversifierat näringsliv med många olika branscher och företagsstorlekar representerade, vilket också gäller city. Tjänstesektorn är störst och utgör den sektor som hela tiden växer.

– Eftersom city har väldigt många besök-are behövs mycket service till både hotellen och besöksnäringen, säger Anna Gissler, VD Stockholm Business Region Development.

Industri och produktion är det som Stockholm city har minst av.

– Stockholm är en av de städer i Europa som växer snabbast och kommer 2030 att vara den snabbast växande staden i Europa, visar en rapport från Handelskammaren. Utifrån den utvecklingen gör jag tolkningen att näringslivet trivs bra i Stockholm. Många nya arbetsplatser och människor flyttar hit vilket är positivt.

City anses väldigt attraktivt, konstaterar Anna Gissler och berättar att det finns flera kända varumärken som är intresserade av butiksetablering i Stockholm city men som ligger på vänt eftersom de önskade lokal-erna inte finns att tillgå för tillfället.

– Vi har en kontinuerlig kontakt med dem och det är stora varumärken som finns i många av de större huvudstäderna i Europa och övriga världen. De flesta är ute efter A-lägen med ett visst antal förbipasserande personer, närhet till större väg eller tunnelbaneuppgång och så vidare. Hittar man inte en lokal i dessa lägen vill man inte öppna sin butik just nu. Det kan också röra sig om andra krav på lokalen som att det ska vara en viss takhöjd eller ett visst antal våningar t ex. Intresset att etablera butik i A-läge är med andra ord större än utbudet lediga butikslokaler i city. Här har vi en problematik.

Stora företag lämnar city

Att större bolag, framför allt banker, väljer att flytta från city och istället etablera sig i mindre centrala lägen kan Anna Gissler se som en tydlig trend. Ett exempel är Swedbank som i juni flyttade sitt huvudkontor med 2 500 medarbetare från lokaler runt Gallerian till en nybyggd fastighet i Sundbyberg.

Anna Gissler, VD, Stockholm Business Region Development

Anna Gissler, VD, Stockholm Business Region Development

– Denna trend tror jag kommer hålla i sig. Orsaken till att de flyttar är dels att hyresnivåerna är höga samtidigt som dessa företag är i behov av stora lokaler. I Swedbanks fall handlade det också om att de tvingades lägga miljontals kronor om året på ombyggnationer av kontoret för att anpassa det efter verksamheten och antalet anställda. I sådana fall är det kanske mer effektivt att bygga nytt och redan från början få lokalerna anpassade efter verksamhet-

ens behov.

I och med den låga vakansgraden i city tycker Anna Gissler att det är positivt med en viss omflyttning eftersom det i många fall leder till viktig förnyelse av city. När nu Swedbank flyttat exempelvis kommer det ske intressanta saker i de fem huskroppar som utgör Gallerian och omkringliggande fastigheter, menar hon.

– AMF fastigheter har börjat titta på minst två nya hotellösningar och pratar om att skapa det tredje rummet. Det vill säga inte kontor och inte en hemmiljö, utan någonting mitt emellan där man kan sitta och jobba med sin dator och till och med ha säljmöten och kundmöten. Där ska man inte känna att man sitter mitt i stadens puls utan i en lugnare miljö men ändå väldigt centralt. Den utvecklingen är intressant.

Andra trender som råder är att city får allt fler hotell, vilket är kopplat till att besöksantalet ständigt ökar. Anna Gissler är också övertygad om att tjänstesektorn kommer att fortsätta öka.

Projekt på gång

Citybanan som byggs just nu kommer ha stor påverkan på city. Uppgången precis vid Centralstationen, på andra sidan Vasagatan, kommer förändra gångstråk och flödet av människor vilket därmed kan påverka och förbättra olika fastigheters lägen. Kanske skapas fler A-lägen rent av, menar Anna Gissler.

– En annan plats där stora förändringar kommer ske är Sergels torg. Där går fastighetsägaren, i och med projektet, in och tar ett stort ansvar för det offentliga utrymmet. Anledningen till att de gör det är nog delvis för att de tycker staden borde göra ännu mer men att staden inte har de resurser som krävs. Samma fenomen kan vi se vid Brunkebergstorg, ett torg som saknat rörelse under de senaste åren och där man kanske till och med känt sig lite otrygg när man passerat om kvällarna. Även här tar fastighetsägaren stort ansvar genom att skapa en levande stadsmiljö i dessa kvarter.

Annas goda råd

När man som företag vill etablera sig i city kan Stockholm Business Region Development bland annat hjälpa till i kontakten med de fastighetsägare som är aktiva i området.

Tillsammans med City i Samverkan har de också tagit fram en guide för att tydliggöra hur flödena av människor ser ut och var kommunikationer finns osv för att kunna identifiera ett passande läge för etablering. De kan även tillhandahålla den digitala lotshjälpen Tillståndsguiden.

Anna Gisslers allmänna råd är att hålla sig uppdaterad om vad som är på gång i staden och planerade infrastrukturprojekt. Ett läge som inte är särskilt attraktivt i nuläget kan genom dessa projekt vara det om fyra-fem år. Beslutade byggplaner med mera kan man läsa om på Stockholms stads hemsida.

– Vårt mål är att Stockholm ska vara Europas ledande hållbara tillväxtregion 2020, så för oss är det jätteviktigt att det kommer nya bolag hit samt att de som finns här har så bra lokaler som möjligt och växer så mycket som möjligt.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter