600-årsjubilaren Landskrona

Ett tänkbart framtida Landskrona enligt ny stadbyggnadsvision. Bild: White

Ett tänkbart framtida Landskrona enligt ny stadbyggnadsvision. Bild: White

Landskrona, som i år fyller 600 år, är en medelstor stad med planer på att växa till sig rejält, både till ytan och befolkningsmässigt. Antalet arbetsplatser har sedan 2011 haft en positiv utveckling som ser ut att hålla i sig. I Landskrona finns tillgång till både ledig mark och lokaler med bra läge för nyetablerare.

Landskrona är en medelstor stad med tydlig stadskaraktär vid Öresund i västra Skåne, mellan Helsingborg och Lund. Med mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6 miljoner invånare och den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Tågförbindelserna är täta till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.

Befolkningen uppgick den 31 december 2012 till 42 560 invånare, vilket innebär att invånarantalet ökat med ca 4 000 under de senaste tio åren. År 2017 beräknas antalet invånare uppgå till drygt 45 000.

I Landskrona erbjuds goda kommunikationer för arbetspendling. Något som allt fler utnyttjar. Under 2011 reste mer än 12 500 personer till eller från Landskrona för att arbeta.

Landskrona stad har nyligen tagit fram en ny stadsbyggnadsvision i samarbete med arkitekter från White. Visionen visar vilka möjligheter Landskrona har att utvecklas till en större och attraktivare stad under de kommande 50 åren. En strategi för hur en ny stadsdel i södra Landskrona kan växa fram samt en fast Öresundsförbindelse i form av en tågtunnel mellan Landskrona och Köpenhamn är exempel på förslag som tagits fram.

Näringslivet

Landskronas näringsliv har under lång tid dominerats av industrisektorn, med störst tyngdpunkt inom framför allt tillverkningsbranschen där de största områdena är maskin, transportmedel, livsmedel, metall samt gummi och plast. Forsknings- och utvecklingsarbete bedrivs framför allt inom växtförädlings- och livsmedelsområdet. Andelen tjänsteföretag är relativt låg.

Antalet anställda i Landskronas företag har sedan 2011 haft en postiv utveckling och den ser ut att hålla i sig. År 2012 fanns 3 568 arbetsställen i Landskrona med totalt 14 203 anställda.

Några av de största arbetsgivarna i Landskrona, exklusive offentliga verksamheter, är Haldex Brake Products AB, SWEP International AB och Borgwarner TorqTransfer Systems AB.

Vid årsskiftet 2012-2013 etablerade sig logistikföretaget DSV i Landskrona. Detta har inneburit ett välkommet tillskott inom stadens näringsliv och lett till att fler företag fått upp sina ögon för fördelarna med att etablera sig här.

Nyföretagandet har minskat med 4,5 procent under årets första halva i riket som helhet, men Landskrona har lyckats bättre än många andra. Från januari till juni i år har det startats 110 nya företag i Landskrona. Det har gjort att Landskrona klättrat i rankingen för kommunernas nyföretagande under första halvåret 2013, enligt Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan Nyföretagarcentrum Sverige och Bolagsverket, och har gjort ett lyft från plats 142 till 118, alltså 24 placeringar.

Bra betyg från företagen

I en nationell mätning, som Sveriges kommuner och landsting utfört, fick Landskrona stads service till näringslivet bra betyg av företagarna på fyra av fem punkter. Företagare har i undersökningen bedömt att stadens arbete med bygglov och markupplåtelse, handläggning av serveringstillstånd samt brandtillsyn är gott. Högsta poängen fick Landskrona för sitt arbete med markupplåtelse. Undantagen som fick sämre betyg var arbetet med miljö- och hälso-skyddsfrågor där företagarna efterlyste bättre service.

– Landskrona ska präglas av tillväxt och utveckling. Då är det avgörande att medborgare och företag bemöts på ett professionellt och effektivt sätt. Mätningen ger på flera områden väldigt bra resultat, medan den indikerar att miljösidan har mycket att jobba med, säger Torkild Strandberg (FP), kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Uppstart Landskrona

Tillsammans med det lokala näringslivet, ett antal erkänt duktiga entreprenörer från Landskronaregionen och med stöd av Uppstart Malmö har stiftelsen Uppstart Landskrona grundats. Målet är att det ska skapas fler jobb.

Bakom initiativet Uppstart Landskrona står en rad erkänt duktiga entreprenörer från

Landskronaregionen som erbjuder sin tid, sina nätverk och investeringskapital. Minst fem miljoner kronor ska investeras i företag som har ambitionen att skapa fler arbetstillfällen i Landskrona. Huvudsyftet med Uppstart Landskrona är att etablera och utveckla en mötesplats för att skapa nya arbetstillfällen och underlätta för innovationer. Uppstart Landskrona ska verka som en gemensam resurs i ett sammanhållet innovationssystem för hela Landskrona där idéer och entreprenörer fångas upp, vägleds och utvecklas, för att därigenom skapa både företags- och samhällsekonomisk tillväxt i staden.

Lyft av varumärket

I år firar Landskrona 600-årsjubileum och har också under året sparkat igång arbetet med att lyfta Landskronas varumärke. I juni beslutade kommunfullmäktige om varumärkesstrategin. Enligt den ska Landskrona kännetecknas av hemkänsla, kreativitet och närhet.

– Varumärket ska bidra till att skapa stolthet och samhörighet. Det ska stärka en positiv bild av Landskrona, både inom kommunens gränser och gentemot omvärlden. Varumärkesstrategin är som ett paraply under vilket vi driver, utvecklar och samordnar det arbetet, säger Torkild Strandberg.

Landskronas lokalmarknad

I Landskrona finns tillgång till både ledig mark och lokaler med bra läge för nyetablerare.

Företagsparken Kronan, vid avfarten Landskrona Södra, har ett synligt läge från motorvägen som ger exponering för minst 35 000 förbipasserande varje dag. Där finns närmare 400 000 kvm mark för företag som är intresserade av etablering.

Ett annat attraktivt område är det kring järnvägsstationen. Där etablerar företag och butiker med höga krav på tillgänglighet för kunder och anställda då Västkustbanan ger Landskrona snabba förbindelser med hela Öresundsregionen.

I Landskrona verkar fastighetsägare som Svenska Hus, Newsec, Tribona och Tornet Landskrona bland annat.

På gång i Landskrona

Fem större fastighetsägare och Landskrona stad bildade i fjol ett gemensamt bolag, Landskrona Stadsutvecklings AB, med syfte att ta ett helhetsgrepp och vända utvecklingen främst i stadsdelarna Centrum och Öster. Med 100 miljoner i kapital vill man åstadkomma en förändring på lång sikt. Bland annat ska fastigheter köpas in, omvandlas och kvalitetshöjas.

Landskrona stad, Stadsutvecklingsbolaget och Landskronahem planerar att rusta upp Östergatan mellan Brocksgatan och Bredgatan för att göra gatusträckan mer trivsam och inbjudande med mer grönska och fler mötesplatser. Satsningen på delar av Östergatan är det första steget i det mer omfattande arbetet att rusta upp centrum och Öster i Landskrona.

Landskrona stad arbetar också med utbyggnadsplaner norr om Borstahusen. Tanken är att bebygga de kustnära områdena för att attrahera fler boende till kommunen. På sikt planeras drygt 1 500 bostäder i området.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter