30 000 kvm nya kontor i Upplands Väsby

Upplands Väsby utgör en del av Arlandaregionen med endast sju minuter till Arlanda flygplats. Nu pågår projektet Väsby Entré/Stationsområdet som möjliggör för upp till 30 000 kvm nya kontor och 1 000 bostäder och innebär att Väsby station ska genomgå en omfattande modernisering.

Projektet Väsby Entré/Stationsområdet tar nästa steg i planprocessen. Planprogrammet godkändes den 2 mars av kommunstyrelsen och det första delprojektet, detaljplan Järnvägsparken, som omfattar cirka 170 nya lägenheter har påbörjats.

– Det känns bra att vi nu tar steget in i nästa skede i processen. Vi rivstartade med en tidig dialog för Järnvägsparken den 16 mars, som blev starten för detaljplanearbetet. Sedan följer ytterligare detaljplaner, säger Anne-Sophie Arbegard, projektledare Väsby Entré/Stationsområdet.

Det framtagna planprogrammet för Väsby Entré/Stationsområdet möjliggör för upp till 1 000 nya bostäder och 30 000 kvm kontor och innebär att stationen genomgår en omfattande modernisering med ny bussterminal, nya broar över järnvägen med entréer till tågstationen och ny infarts- och cykelparkering. Väsby station är en av de större bytespunkterna mellan pendeltåg och buss i norra Stockholmsregionen.

– Väsby Entré är en viktig del i kommunens utveckling och tillväxt. Väsbys satsning på nya attraktiva bostäder nära bra kommunikationer gör Väsby Entré till ett nyckelprojekt för både Stockholmsregionen och Arlandaregionen, säger Mathias Bohman (S) kommunstyrelsens ordförande.

Väsby planerar att växa till 63 000 invånare till år 2040. Arbetet med en delregional utvecklingsplan för Arlandaregionen har påbörjats. I centrala delarna av Väsby planeras 1 700 lägenheter i projektet Fyrklövern och på västra sidan om stationen har bygget av Eds Allé startat.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter