20 handfasta råd när du ska rekrytera

1. Leta rätt på såväl interna som externa samarbetspartners för att nå ut bredare till mindre kostnad.

2. Är bristen akut? Jämför bemanningsföretagens priser. Kom ihåg att allt går att förhandla om.

3. Håll kontakt med f d anställda. Skapa nätverk, där du lätt kan nå dem om de skulle vilja komma tillbaka.

4. Inför speciella rutiner för spontanansökningar. Sorgligt bortglömt. Det rör sig om människor som faktiskt vill jobba i just din verksamhet.

5. Välj annonsmedium noga. Jämför räckvidd och kostnader.

6. Var ärlig när du informerar om verksamheten och tjänsten. Den som känner sig lurad stannar inte.

7. Kom ihåg: en rekyteringsprocess tar nästan alltid längre tid än beräknat.

8. Om du använder externa rekryteringskonsulter: etablera långsiktiga relationer.

9. Odla nätverk med andra personalspecialister. Då får du snabbt information om rörelser på arbetsmarknaden.

10. Skapa en bra intern arbetsmarknad med möjlighet till rörlighet mellan nivåer och specialiteter.

11. Jobba hårt med intern befordran. Kan du odla dina egna chefstalanger, behöver du i huvudsak rekrytera på lägre nivå, vilket är lättare.

12. Vid vakans: analysera jobbet. Ska du annonsera ut en kopia av tjänsten eller behövs något helt annat till verksamheten?

13. Anlita arbetsförmedlingen. Undersök vad förmedlingen kan göra gratis.

14. Planera urvalsarbetet. Försök vara tidsrealist.

15. Fundera över vad som verkligen lockar målgruppen du är ute efter. Pengar, pensionsförmåner, företagssubventionerade sommarläger för barnen, flextid eller - status?

16. Gör en tydlig kravprofil.

17. Om du ska använda arbetspsykologiska test - skaffa först en testpolicy. Information finns hos Stiftelsen för tillämpad psykologi, STP. Du hittar stiftelsen, som har massor av informationsmaterial, genom www.psykologforbundet.se.

18. Det finns seriösa testföretag. Och oseriösa. Låt dig inte bländas av försäljarnas bollande med validitets- och reliabilitetssiffror. Ta hjälp av en expert om du inte själv har kunskap nog i ämnet.

19. Tänk på att dokumentera rekryteringsförfarandet. Bra för dig själv. Nödvändigt med tanke på de nya diskrimineringslagarna. Blir du anmäld, måste du kunna visa exakt varför du tagit de beslut du tagit och hur du lagt upp intervjuarbetet.

20. Även om du följer alla goda råd: rekrytering är svårt. Du kommer förr eller senare att råka ut för hemska, eller glada, överraskningar. Försök att lära dig något av dem!

Källa: Personal & Ledarskap

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter