Östersund har stora projekt på G

Vinterstaden Östersund är hela Jämtlands handelscentrum med mer än 300 butiker. Östersund växer och i de centrala lägena råder idag bostadsbrist. Både privata intressenter såväl som allmännyttan har stora projekt på gång. Ett av projekten som drivs privat är Storsjö Strand som när det är färdigbyggt kommer att innehålla omkring 25 kvarter.

Vinterparken_Foto_Sverker Berggren

Vinterparken_Foto_Sverker Berggren

 

Östersund har drygt 60 000 invånare varav cirka hälften är bosatta i tätorten. Dock har ca 100 000 Östersund som närmsta större stad. Invånarantalet har varit ökat under senare år. Befolkningsökningen sedan 1985 är drygt 5 procent. Övriga större tätorter inom kommunen är bland annat Brunflo och Frösön vilka har mer än 10 000 invånare.

Östersund är residensstad i Jämtland och den enda stad inom Sveriges nuvarande gränser som grundats på 1700-talet. Staden marknadsförs av kommunen och näringslivet som ”Vinterstaden” och har som ambition att vara en av norra Europas ledande arrangörsorter av internationella vinteridrottsevenemang.

Likt övriga Jämtland domineras Östersund av småföretag. Staden är hela Jämtlands läns handelscentrum och har över 300 butiker. Stora arbetsgivare inom kommunen, förutom kommun och Landsting, är Försäkringskassan, Mittuniversitetet, Jämtkraft och Swedbank som alla sysselsätter mer än 225 personer på orten. I Svenskt Näringslivs ranking steg Östersunds kommun 44 placeringar under 2014 till plats 144 (191) av landets 290 kommuner.

Mittuniversitet har campus i Härnösand, Sundsvall och Östersund. 3 700 av Mittuniversitets studenter läser på plats i Östersund. Östersund har sin tyngdpunkt i samhällsvetenskap med viss naturvetenskaplig och teknisk utbildning, samt tydliga profileringar mot vård- och socionomutbildningar. Här finns också skid- och skidskytteuniversitet.

Arbetsmarknaden har fått ta flera smällar på senare år med bland annat nedläggning av regementen där 1 500 jobb försvann. Statliga utlokaliseringar har dock hållit arbetslösheten i schack och den öppna arbetslösheten ligger idag i paritet med rikssnittet.

Östersunds flygplats hade 2013 knappt 385 000 passagerare varav merparten är inrikes. Direktcharter finns till bland annat Turkiet, Mallorca och Rhodos.

Marknaden

Det kommunalägda Östersundshem äger och förvaltar cirka 5 100 lägenheter och drygt 250 verksamhetslokaler i Östersund. Andra stora fastighetsägare verksamma inom Östersunds kommun är bland andra Diös, Norrporten, NP3, Persson Invest, Norrlandspojkarna.

Kontorshyrorna i Östersund har legat förhållandevis stilla under senare år. Hyror i A-läge återfinns normalt i intervallet 900 – 1 100 kr/kvm och har gjort så under ett antal år även om vissa undantag finns. Hyrorna i B-lägen kommer endast i undantagsfall över 1 000 kr/kvm, normalhyrorna här ligger i intervallet 600 – 800 kr/kvm.

Hyror för butiker i bästa läge har passerat 2 000 kronors nivån, enskilda noteringar på högre belopp har noterats. Här finns dock ett relativt stort spann beroende på läge, standard och andra parametrar. Även i bästa läge kan hyrorna droppa ned till 1 500 kr/kvm.

Östersund har två citygallerior, Mittpunkten och Kärnan, som tillsammans omsätter drygt en halv miljard. A-läge för butiker är Prästgatan. Butiksvakanserna har varit relativt höga de senaste åren men så sent som i april i år röstades Östersunds stadskärna fram som Sveriges bästa. Butikshyran i bästa läge varierar mellan 1 400 och 2 500 kr/kvm.

Framtiden

På Odenskog vid Lillänge har Persson Invest utvecklat handelsytor i tre etapper. Uthyrningen rapporterades initialt gå trögt men nyligen offentliggjordes XXL som ny hyresgäst samt att Jula byggt ut sina lokaler.

Den planändring i området där den gamla betongfabriken skulle ersättas av handelsytor har dock bordlagts. Enligt uppgifter hade TK development planerat nära

20 000 kvm handel i området där lejonparten skulle tas i anspråk av Biltema. Om Biltema kommer att etablera sig i Östersundstrakten är nu oklart.

Östersund växer och i centrala lägen råder idag bostadsbrist och både privata intressenter såväl som allmännyttan har stora projekt på gång.

Projektet Storsjö Strand, som drivs av privata intressenter, kommer när det när det är färdigbyggt att innehålla omkring 25 kvarter med totalt 800-900 lägenheter. Den första etappen innehåller fyra kvarter och cirka 150 lägenheter. Detaljplanen har dock överklagats en andra gång och ärendet ligger just nu hos mark- och miljödomstolen.

Kommunala Östersundshem har en diger lista med projekt. För närvarande driver de fem projekt i varierande skede i planprocessen vilka tillsammans skapar 1 200 nya hem. Ambitionen är att fram till 2025 bygga 1 650 nya hem med olika upplåtelseformer.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter