Östermalms torg förnyas

Arbetet med att förnya Östermalmstorg har pågått länge. Svante Hedström, fastighetschef på Fastpartner som ansvarar för Östermalmstorg 1-3, berättar att de jobbat med detta i tio år. Det var år 2000 som fastigheten med Östermalmstorgs bästa läge förvärvades. Från början fanns tankar om att utveckla byggnaden till ett hotell men planerna ändrades under resans gång. 2004 var hotellkonjunkturen inte särskilt positiv i Stockholm, menar Svante. Efter en genomgång av läget kom Fastpartner fram till att det skulle generera en bättra avkastning att omvandla huset i en annan riktning. Sedan 2004 har vi fokuserat oss på att utveckla huset med uppdelningen tre våningar handelsytor, fyra våningar kontor och längst upp ligger bostadsrättslägenheter. Anledningen till att arbetet med byggnationerna tagit ett decennium är många. Svante berättar att det känsliga läget i det anrika området kring Östermalmstorg har påverkat tidsplanen. – Det är många som har haft synpunkter när vi drivit detaljplanen, den har bland annat varit uppe två gånger hos regeringen och vänt, sådant gör ju alltid att det tar längre tid än önskat. Svante säger att de trots problem med övarklaganden nu är väldigt nöjda med resultatet. Slutresultatet blir jättebra, den sista vändan vi hade med bygglovet ändrade vi fasaden från sandsten till glas. Jag tycker att slutresultatet har blivit bättre och bättre ju närmre färdigställandet vi kommit. Vi började riva det gamla befintliga huset 2007 och under 2008 så påbörjades byggandet. Gamla Folkanteatern låg i byggnaden och vi har dokumenterat hela huset och gett bort mycket av den gamla inredningen. Botten av byggnaden är från 1800-talet men sedan har det skett ombyggnader fram till och med cirka 1930. Grundläggningen var i dåligt skick när vi tog över byggnaden och det var anledningen till att vi var tvungna att riva. Teoretiskt går allting att rädda men det blir väldigt dyrt tyvärr. De synpunkter som har kommit fram gällande huset har inte till största del handlat om husets historia utan snarare varit en fråga om husets utseende i förhållande till torgets övriga byggnader. Arkitekterna Equator har formgett huset och Lohmar arkitekter har varit delaktiga i den invändiga utformningen. Det vi har byggt är en hypermodern byggnad som med sitt fasadglas sätter ett eget avtryck på Östermalmstorg. Vi har tagit ut svängarna kan man säga och resultatet är en stolt byggnad som står för sig själv. Fasadglaset kommer vara belyst och har ett abstrakt tryckt mönster med björkar på sig. Tanken är att huset ska öppna upp torget igen, det var inte mycket action på Folkan de sista åren. Med öppningen av Åhléns varuhus får torget en helt ny puls. Åhléns tar stor plats i huset med en handelsyta på 4 100 kvadratmeter i byggnaden ryms även 700 kvadratmeter kontor. Kontoren är byggda för att vara så flexibla som möjligt och går att anpassa enligt hyresgästens önskemål för öppen planlösning eller uppdelade arbetsplatser. Färgvalen är ljusa och fönstren stora vilket ger ett riktigt ljusinsläpp med utsikt mot torget och Nybrogatan. Varje hyresgäst får stora möjligheter att själva välja hur deras lokaler ska se ut och en del är anpassat efter husets grundförutsättningar. Byggnaden är GreenBuilding-klassad och det finns en hel del tankeverksamhet lagt på att utforma byggnaden på ett miljöeffektivt sätt. Vi ligger långt under de krav som ställs på ett GreenBuilding-hus gällande energiförbrukningen. Jag tycker att vi har ett genomgående miljötänk i alla led i huset. Bland annat kan vi erbjuda hyresgästerna hjälp med miljösorteringen och andra praktiska bitar. Vi märker att hyresgästerna efterfrågar ett hus med en tydlig miljöprofil och jag tror också att hyresvärden och hyresgästen kan hjälpa varandra mycket genom att utbyta kunskap och erfarenheter kring hur man kan arbeta så miljövänligt som möjligt. Svante berättar att miljötänket funnits med vid val av material till huset, de ska hålla länge. I samma mening sammanfattar han även Fastpartners förvaltningsfilosofi och säger att just långsiktighet egentligen är grunden för all deras förvaltning.

Det finns flera parkeringshus i området men inte i direktanslutning till huset. Däremot ligger torgets tunnelbanestationen i byggnaden. Svante berättar att det finns två grundvattennivåer att ta hänsyn till och även om det i teorin hade kunnat gå att bygga ett parkeringshus under byggnaden hade dessa p-plaster blivit väldigt dyra att använda. Men varför ska jag välja att flytta in i det nybyggda huset på Östermalms Torg? Läget är verkligen unikt. Det är faktiskt ett helt nytt läge på en befintlig plats, en modern, flexibel handels- och kontorsmiljö. Hyresnivåerna är inga hemligheter och Svante tar Swedbank som exempel. Vi hyrde ut 700 kvadratmeter kontor till dem och priset för det är 4,1 miljoner per år. Naturligtvis beror hyresnivåerna på olika faktorer men det kan vara en fingervisning på vilka hyresnivåer som gäller.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter