Örebro vill mixa handel och logistik

Örebro är med sitt goda kommunikationsläge och centrala läge i landet en framstående transportstad. Vid Örebro kommun hoppas man på att kunna skapa en god mix av handel och logistik. Ikea planerar för ett betydligt större varuhus och Ikano Retail Centres planerar att bygga en volymhandelsplats vid sidan av Ikeavaruhuset. Anders Rydstern, Newsec, ger oss en färsk analys av staden.

Storbron bild: Örebro kommun, Fredrik Kellén.

Storbron bild: Örebro kommun, Fredrik Kellén.

Vid slutet av 2013 hade Örebro, Sveriges sjunde största kommun, 140 599 invånare, vilket föranleddes av en befolkningstillväxt om 1 786 personer under året. Detta är den näst högsta befolkningstillväxten någonsin och överträffas endast av år 2008. Andelen utrikes födda i kommunen är knappt 21 procent.

Ett scenario där centralorten växer, samtidigt som merparten av kommunerna i länet krymper är inte unikt för Örebro, utan snarare en allt mer frekvent företeelse i många delar av landet. Kommunens dragningskraft, i form av centralort, återspeglas likaledes i dess positiva pendlingsnetto om cirka 5 000 personer.

Örebro har ett gott kommunikationsläge i Mälardalens förlängning vid sjön Hjälmaren. I Örebro möts E18 och E20, som förbinder staden med Oslo, Göteborg, och Stockholm. Via E18, som sträcker sig igenom staden nås Stockholm i öst på cirka 2,5 timmar och till Västerås cirka 1 timme. I motsatt riktning tar det cirka 1 timme till Karlstad.

70 procent av Sveriges befolkning bor inom en radie av 30 mil. Örebro Airport har charter-, reguljär- och godstrafik till Sverige och övriga Europa. Tågen trafikerar Örebro på Mälarbanan, Svealandsbanan, Bergslagsbanan och söderut till bland annat Göteborg.

Arbetsmarknad

Tack vare det centrala läget i landet är Örebro en framstående transportstad med en flygplats för fraktflyg från flera internationella bolag. Arbetsmarknaden i Örebro präglas av mångfald och bredd. Här samsas tung industri med högteknologisk forskning, kvalificerad tjänsteproduktion inom privat och offentlig sektor.

De största arbetsgivarna inom den privata sektorn är: Atlas Copco Rock Drills AB, Busslink i Sverige AB, EuroMaint Rail AB och DHL Express AB. Örebro kommun är den största arbetsgivaren i Örebro med cirka 11 000 anställda. Andra stora arbetsgivare inom offentlig sektor är Örebro läns landsting, SCB, Polismyndigheten och Örebro universitet.

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet. Här studerar och arbetar ca 17 000 studenter och 1 200 anställda. År 2010/11 utsåg Sveriges Förenade Studentkårer Örebro till Årets Studentstad. Universitetet har utbildning och forskning inom bl a juridik, ekonomi, naturvetenskap, teknik, undervisning, musik, idrott samt läkarutbildning. Man har nationella och internationella samarbeten och samverkar med näringsliv, landsting, kommuner och organisationer i regionen.

På Svenskt näringslivs kommunranking steg Örebro 42 placeringar mot föregående år. Under 2014 rankas kommunen på plats 116 (158) av Rikets 290 kommuner.

Hjälmaren Bild: Örebro kommun, Fredrik Kellén.

Hjälmaren Bild: Örebro kommun, Fredrik Kellén.

Kontor

Några av de största fastighetsägarna i kommunen är Aspholmen Fastigheter AB, Asplunds Fastigheter AB, Behrn Fastigheter AB, Egeryds Fastighetsservice AB, Fastighets AB L E Lundberg, Husman Lokaler AB, Jernhusen AB, Klövern AB, Lindin Förvaltning AB, Länsgården Fastigheter AB, Norrporten i Örebro AB, P-G Jönsson Fastigheter, Ragnarssons Fastigheter AB, Riksbyggen, Ståhl Fastigheter AB, W-Invest Fastigheter AB, ÖrebroBostäder AB, och Örebroporten Fastigheter AB.

Hyran för kontor i de centrala delarna av Örebro är mellan 1 000-1 800 kr/kvm. För kontor i mindre attraktiva områden ligger hyrorna i intervallet 800- 1 100 kr/kvm och år. För närvarande är vakansgraden för kontor relativt låg. Kontor i de centrala delarna har en vakansgrad om cirka 5 procent medan den i övriga delar uppgår till cirka 8 procent.

Bästa läge för butiker är Drottninggatan, Köpmangatan och Stortorget, där hyresnivån ligger mellan 2 000 – 4 000 kr/kvm. Hyresnivån för butiker utanför centrum ligger mellan 800 - 2 000 kr/kvm. Vakansnivån för butiker i centrum är så gott som noll medan den i övriga centrala delar ligger på cirka 2-4 procent.

I Örebro finns flera stora gallerior, bland annat Eurostop, nyligen om och tillbyggda Krämaren, Mariebergs Centrum, Träffpunkt och Kompassen. Nya butiksytor har även tillkommit längs Kungsgatan och Nygatan där nya bostadshus uppförts med handel i bottenvåningarna. Utöver detta har under de senaste åren stora ytor för volymhandeln tillkommit i Marieberg och Boglundsängen intill Eurostop.

Efter att ha flyttat till nya lägen i Uppsala och Västerås planerar Ikea att göra detta även i Örebro. Ikea och Ikano Retail Centres skrivit en avsiktsförklaring om köp av mark allra längst norrut inom Marieberg och därmed närmast Örebro. Ikea har tecknat sig för 105 000 kvm och Ikano Retail Centres för 70 000 kvm. Ikea planerar för ett betydligt större varuhus än dagens och Ikano Retail Centres planerar att bygga en volymhandelsplats vid sidan av Ikeavaruhuset. .

Dagens Ikea i södra Marieberg handelsområde består av 17 000 kvm och Ikanos intilliggande butiksytor består av 10 000 kvm med fem butikshyresgäster där Willys är ankarhyresgäst. Ikeavaruhuset i Örebro öppnade 1991. Vad som ska hända med dagens lokaler för Ikea och Ikano är oklart. Vid Örebro kommun hoppas man på en mix av handel och logistikverksamhet.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter