Örebro, en transport- och logistikstad

Örebro har ett gott kommunikationsläge i Mälardalens förlängning vid sjön Hjälmaren. Staden har rankats som Sveriges andra bästa logistikläge för år 2016. Nya butiksytor har tillkommit längs Kungsgatan och Nygatan där nya bostadshus uppförts med handel i bottenvåningarna. 

Linus Åhs

Linus Åhs

I slutet av 2015 hade Örebro, Sveriges sjunde största kommun, 144 200 invånare, vilket föranleddes av en befolkningstillväxt om 1 582 personer jämfört med föregående år. Befolkningstillväxten har varit god sedan en tillfällig nedgång 1993 – 1994 och sedan dess motsvarar den genomsnittliga befolkningsökningen omkring 1 procent per år med en accelererande hastighet sedan 2008. Befolkningstillväxten prognostiseras som fortsatt god med en årlig tillväxt om cirka 2 000 invånare per år över de närmsta 10 åren.

Örebro har ett gott kommunikationsläge i Mälardalens förlängning vid sjön Hjälmaren. I Örebro möts E18 och E20, som förbinder staden med Oslo, Göteborg, och Stockholm. Via E18, som sträcker sig igenom staden nås Stockholm i öst på cirka 2,5 timmar och Västerås inom 1 timme. I motsatt riktning tar det cirka 1 timme till Karlstad.

Tack vare det centrala läget i landet är Örebro en framstående transport- och logistikstad med en flygplats för fraktflyg från flera internationella bolag. Därtill trafikeras Örebro av spårbunden trafik genom Mälarbanan, Svealandsbanan och Bergslagsbanan. Sveriges demografiska centrum sägs ligga i Örebrotrakten, med 70 procent av Sveriges befolkning inom en radie av 30 mil, och vid tidningen Intelligent Logistiks årliga ranking av Sveriges bästa logistikläge rankades Örebro med omkringliggande orter som Sveriges andra bästa logistikläge för år 2016, vilket är en högre placering jämfört med föregående år då orten rankades som tredje bästa logistikläge.

Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden i Örebro präglas av mångfald och bredd med drygt 12 000

registrerade företag. Här samsas tung industri med högteknologisk forskning, kvalificerad tjänsteproduktion inom privat och offentlig sektor. På Svenskt näringslivs kommunranking sjönk Örebro 11 placeringar mot föregående år. Under 2015 rankas kommunen på plats 127 (116) av Rikets 290 kommuner.

De största arbetsgivarna inom den privata sektorn är: Atlas Copco Rock Drills AB, Nobina Sverige AB, Suzuki Garphyttan AB och DHL. Örebro kommun är den största arbetsgivaren i Örebro med cirka 11 000 anställda. Andra stora arbetsgivare inom offentlig sektor är Örebro läns landsting, SCB, Polismyndigheten och Örebro universitet.

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med 17 000 studenter och 1 200 anställda. År 2010/11 utsåg Sveriges Förenade Studentkårer Örebro till Årets Studentstad. Universitetet har utbildning och forskning inom bl a juridik, ekonomi, naturvetenskap, teknik, undervisning, musik, idrott samt läkarutbildning. Man har nationella och internationella samarbeten och samverkar med näringsliv, landsting, kommuner och organisationer i regionen.

Kontor

Några av de största fastighetsägarna i kommunen är Castellum, Behrn Fastigheter AB, Egeryds Fastighetsservice AB, Fastighets AB L E Lundberg, Husman Lokaler AB, Jernhusen AB, Klövern AB, Lindin Förvaltning AB, Länsgården Fastigheter AB, Norrporten i Örebro AB, P-G Jönsson Fastigheter, Ragnarssons Fastigheter AB, Riksbyggen, W-Invest Fastigheter AB, ÖrebroBostäder AB, och Örebroporten Fastigheter AB.

Hyran för kontor i de centrala delarna av Örebro är mellan 1 200 - 1 900 kr/kvm. För kontor i mindre attraktiva områden ligger hyrorna i intervallet 800 - 1 300 kr/kvm och år. För närvarande är vakansgraden för kontor mycket låg. Kontor i de centrala delarna har en vakansgrad om cirka 2 procent medan den i övriga delar uppgår till cirka 6 procent.

Handel

Bästa läge för butiker är Drottninggatan, Köpmangatan och Stortorget, där hyresnivån ligger mellan 2 000 - 4 000 kr/kvm. Hyresnivån för butiker utanför bästa läge ligger mellan 900 - 2 200 kr/kvm. Vakansnivån för butiker i centrum är så gott som noll medan den i övriga centrala delar ligger på cirka 5 procent.

I Örebro finns flera stora gallerior, bland annat Eurostop, Krämaren, Marieberg Galleria, Vågen och Kompassen som nyligen bytte ägare. Nya butiksytor har även tillkommit längs Kungsgatan och Nygatan där nya bostadshus uppförts med handel i bottenvåningarna. Utöver detta har under de senaste åren stora ytor för volymhandeln tillkommit i Marieberg och Boglundsängen intill Eurostop. IKEA, tillsammans med fastighetsbolaget IkanoRetailCentres, tecknade under 2012 en avsiktsförklaring om köp av mark inom norra Marieberg för en nyetablering. IKEA tecknade sig för 105 000 kvm och IkanoRetail Centres för 70 000 kvm vilket står att jämföra med dagens Ikea i södra Marieberg om 17 000 kvm. Ikanos intilliggande butiksytor består av 10 000 kvm med fem butikshyresgäster där Willys är ankarhyresgäst.

I december 2014 avslöjades dock i lokalmedia att IKEA Sverige har fattat det formella beslutet om att inte omlokalisera, utan satsa på det befintliga varuhuset i södra Marieberg. Det är idag oklart vad som händer med planerna för norra Marieberg, en del bostäder upprättas i området.

Storbron i Örebro. Bild: Örebro kommun, Fredrik Kellén.

Storbron i Örebro. Bild: Örebro kommun, Fredrik Kellén.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter