Ökat intresse för samhällsfastigheter

I våras skrev Lokalguiden om att en gemensam definition för samhällsfastigheter tagits fram. Denna är viktig för att öka transparensen på fastighetsmarknaden vilket har stor betydelse för de aktörer inom fastighetsbranschen som är verksamma inom segmentet. Här kikar vi även på lite av vad som hänt på marknaden för samhällsfastigheter hittills under året.

Kvarteret Mimer 8 i Stockholm som byggts om från sjukhus till skola. Foto: Åke E:son Lindman

Kvarteret Mimer 8 i Stockholm som byggts om från sjukhus till skola. Foto: Åke E:son Lindman

Den nya definitionen togs i början av året fram genom ett samarbete mellan några av de största aktörerna på området. Närmare bestämt MSCI, Datscha, Diligentia, Hemsö, Lönnbacken, Micasa, Rikshem och Vasakronan. Denna används numera av alla inblandade när man refererar till samhällsfastigheter.

Den nya definitionen för samhällsfastigheter lyder: ”Fastighet som brukas till övervägande del av skattefinansierad verksamhet och är specifikt anpassad för samhällsservice. Dessutom inkluderas trygghetsboende under begreppet samhällsfastigheter. Exempel på samhällsfastigheter är fängelser, skolor, äldreboenden och sjukhus.”

Ökad transparens

Olika definitioner för begreppet samhällsfastigheter har lett till en stor otydlighet och osäkerhet. Bland annat har uppfattningen om storleken på beståndet för dessa fastigheter i Sverige varierat kraftigt beroende på vilken definition som har använts. I och med den nya definitionen blev samhällsfastigheter ett nytt, väldefinierat, segment och transparensen på fastighetsmarknaden har ökat.

Definitionen har stor betydelse för att de som jobbar med fastighetsinvesteringar ska kunna följa upp och utvärdera olika strategier. För första gången har de möjligheten att följa avkastningen för samhällsfastigheter över tid.

Tilltagande intresse

Många är de som delar förhoppningen att den nya definitionen ska bidra till att även omsättningen i segmentet ska öka.

Samhällsfastigheter är eftertraktade investeringsobjekt och intresset för dessa tycks tillta. Precis som inom andra segment råder ett efterfrågeöverskott på samhällsfastigheter.

Några som lyckats hitta intressanta objekt att investera i är exempelvis K2A som tecknat avtal om förvärv av sju vårdfastigheter i Hässleholm, Uppsala och Partille. Byggnaderna i Partille och Uppsala är uppförda 2014/2015. Uthyrningsbar yta uppgår till totalt 6 800 kvm och fastigheterna är fullt uthyrda till Attendo respektive Humana-koncernen. Genomsnittlig avtalslängd uppgår till 14,5 år. Fastigheterna, som inrymmer demens- och LSS-boende, tillträddes den 1 september.

– Samhällsfastigheter med låg motpartsrisk utgör ett komplement till bostadsfastigheterna i vårt bestånd. Med stabila hyresgäster, långa hyresavtal och flera nyproducerade byggnader passar de förvärvade fastigheterna utmärkt in i vår portfölj, kommenterar Johan Knaust, VD K2A.

Hemfosa investerar

Hemfosa har genomfört förvärv av 15 fastigheter i det prioriterade samhällssegmentet. Merparten av fastigheterna är belägna i Västra Götaland med Uddevalla kommun och Västra Götalandsregionen som stora hyresgäster och innehar verksamheter inom vård, skola och äldreboenden. Två av samhällsfastigheterna ligger i västra Stockholm där förskola och skola uppförts. Övriga förvärvade samhällsfastigheter återfinns i Nynäshamn, Skövde respektive Österåker.

– Det här är rationella affärer för Hemfosa, där vi fortsätter att växa med bra fastigheter inom vårt huvudsegment samhällsfastigheter, säger Jens Engwall, VD Hemfosa Fastigheter.

Hemsö bildar nytt bolag

Förutom att Hemsö nyligen köpt en fastighetsportfölj bestående av ett äldreboende och tre skolfastigheter belägna i Nacka, Stockholm och Sollentuna har de också i år, tillsammans med SveaNor, bildat ett nytt gemensamt projektutvecklingsbolag inriktat på life science-fastigheter. I bolaget kommer SveaNors pågående projekt att hanteras, däribland life science-byggrätten invid huvudentrén till Nya Karolinska Sjukhuset och den planerade byggnationen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Medicinareberget. Därutöver utvecklas även lokaler för ett specialistsjukhus i Haninge.

– Genom att skapa ett separat projektutvecklingsbolag för life science sammanför vi Hemsös kompetens vad gäller att äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter med SveaNors kunskap om projektutveckling inom life science, säger Hemsös VD Per Berggren.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter