Ökad handel i Göteborg

Hur mår handeln i Göteborg och hur gör vi för att utveckla staden och skapa underlag för framtiden? Beräknat på specifika konsumtionstal kommer Göteborgsregionen att behöva komplettera med 400 000 kvm handelsyta framöver. Bara i Göteborg Stad behöver vi skapa ytor som motsvarar tre nya Nordstan. Trots e-handelns framfart.

Handeln är viktig för Göteborg. Omsättningen för 2012 landade på 38 miljarder, en siffra som står för 6,5 % av den totala omsättningen i Sverige. Och Per Andersson, Seniorkonsult på HUI Research, menar att handeln kommer att bli viktigare och viktigare.

- Handeln sysselsätter 17 000 personer, vilket är mer än Volvo.

400 000 kvm ny yta

Det är efterfrågan som styr handeln och med tanke på att StorGöteborg kommer att växa med 200 000 personer är det bara att plocka fram kalkylatorn.

- 100 000 av de här personerna ska in i Göteborgs kommun och räknar man med ett konsumtionstal på 60 000 kr per person betyder det att 6 miljarder kommer att hamna i Göteborg och sammanlagt 12 miljarder i regionen. Det måste vi ta hand om och följa upp, menar Per Andersson.

Enligt Per Andersson kan siffran översättas till 400 000 kvadratmeter ny handelsyta.

- Vi behöver sex nya Nordstan i regionen, tre bara i Göteborg, för att kunna möta den här efterfrågan. E-handeln är viktig att ha med sig men trots det ser vi denna utveckling i framtiden. Ett attraktivt butiksutbud är viktigt, något som Malmö har lyckats med. Men det ska vara självklart att etablera sig i Sveriges andra stad också. Det gäller att kanske frigöra tveksamma handelslägen och ge plats åt nya verksamheter, t ex caféer och restauranger, en näring som har utvecklas väldigt väl. Det handlar även om att satsa på nya, intressanta koncept för att skapa en mer blandad struktur, i mer ändamålsenliga lokaler. En rörlighet och en blandning i

handel-gbg

handel-gbg

Ökat intresse

Även Thomas Dahl, vice VD Wallenstam, Agneta Hammer, Stadsbyggnadsdirektör Göteborg Stad och Madeleine Wahlberg, Centrumledare Avenyföreningen, är för en handelsstrategi och representerar några av aktörerna som är med och styr utvecklingen av Göteborg. Och mycket är på gång i staden.

- Intresset för Göteborg har absolut ökat. Det börjar växa upp nya, spännande butiker och arbetet med att försköna gator och allmänna miljöer börjar ge effekt nu, tycker Thomas Dahl. Vi ser också att subkulturer inom handeln växer fram med spännande och nya handelsuttryck, vilket är positivt. Subkulturerna märks tydligt på Magasinsgatan, men även på Kyrkogatan och sidogator till Kungsgatan. Det här är inget man ser i köpcentrumen. Miljön innanför vallgraven är unik, precis som Avenystråket.

Avenyn i fokus

Avenyn, ja – på frågan om vad Avenyn betyder för Göteborg får vi följande svar.

- Avenyn är brutalviktig, menar Thomas Dahl. Den är både en historisk gata och stadens framtidsgata.

- Avenyn är jätteviktig, den har både traditionen och framtiden för sig, säger Per Andersson, HUI.

- Göteborg mår aldrig bättre än vad Avenyn gör, konstaterar Madeleine Wahlberg. Avenyn är ett signum för Göteborg.

- Avenyn spelar en viktig roll och är identitetsskapande för Göteborg och en enorm resurs, tycker Agneta Hammer.

Wallenstam är en av aktörerna som satt Avenyn i fokus och som startat en förädling.

- Vi dubblar handelsutbudet på Avenyn, men bygger även bostäder. Avenyn ska bli ett ställe för alla.

- Många vill så mycket med Avenyn, menar Madeleine Wahlberg, och det är roligt. Men nu gäller det att omvandla planer till handling, många är trötta på att bara se visioner på ett papper. De jag företräder, 230 företag, har olika viljor. Utmaningen är att få till en samsyn, att börja enas om vad vi vill. Om fler saker hade börjat hända hade det stärkt Göteborgs självkänsla. Det viktigaste är att vi blir lite kaxigare och stolta över Avenyn. Göteborgarna är mer kritiska till Avenyn än vad övriga i Sverige är. Tänk om det hade varit tvärtom!

- Förändringsprocesser tar tid och Avenyn ska förvandlas till något som den aldrig varit. Synpunkter på gestaltningsprogrammet ska nu bearbetas och sedan ska vi fatta beslut om vad som ska göras, vilket Avenyn vi vill ha, konstaterar Agneta Hammer. Vi måste titta på en gemensam strategi som visar på en riktning och en handlingsplan. Det handlar om att göra nödvändiga investeringar som gynnar stadens utveckling.

Wallenstam lyfter Avenyn. Bild: Wingårdhs Arkitektkontor

Wallenstam lyfter Avenyn. Bild: Wingårdhs Arkitektkontor

Våga satsa

Thomas Dahl tror att Göteborg befinner sig i en brytpunkt.

- Än så länge är vi för få i den här regionen, en del tvekar därför att etablera sig här. Så vi delar stadens uppfattning om att förtäta kraftfullt. Vi ser gärna en dubblering av bostäder och arbetsplatser i innerstaden. Men vi måste trycka på knappen! Gör vi det får även de varumärken som inte finns här idag upp ögonen för att vi satsar.

Och resurserna finns, mycket outnyttjad mark inne i staden ger möjligheter.

- Stadsbyggnadskontoret och politikerna måste våga ta beslut att bygga bostäder i kontroversiella lägen, t ex på Heden och Näckrosen, menar Thomas Dahl. Vi behöver inte nya, stora handelsplaster inom vallgraven, det unika där ska vi vara rädda om. Men däremot på Heden, även där kan vi skapa stora, starka handelsinslag. Vi måste dra nytta av människors rörelsemönster och satsa där folk rör sig.

Vasakronan bygger om Kompassen.</p><p>Bild: Ågren Konsult AB

Vasakronan bygger om Kompassen.

Bild: Ågren Konsult AB

Kompassen i förvandling

Det händer absolut saker på olika håll i staden, både icke-synliga och synliga. En annan aktör i Göteborg är Vasakronan som nu fortsätter att utveckla citykärnan till en plats där människor och företag trivs och vill vara. Deras senaste satsning på cityhandeln blir att förädla Kompassen, med start i höst. Handeln i fastigheten ska utvecklas men också gatustråken längs Fredsgatan, Drottninggatan och Kyrkogatan. Butiker kommer att disponeras om och fasaderna moderniseras.

Allmänna ytor kommer att ställas om till butiksyta och arkaderna glasas in, något som ger utrymme för fler butiker. Totalt skapas 900 kvadratmeter ny butiksyta, en liten del av de 400 000 kvadratmetrarna som Göteborg behöver för framtiden.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter