Ångfärjetomten knyter ihop staden

I ett av Helsingborgs bästa lägen ska nu Ångfärjetomten utvecklas. Äntligen, enligt många. Varför då, enligt andra. Vad man ska göra med tomten har i flera år varit stadens hetaste fråga. Det har dock länge funnits en bred politisk enighet att utveckla en av Sveriges mest attraktiva tomter till en central mötesplats i Helsingborg. 

Midroc ska bygga kongressanläggning, hotell, bostäder och verksamhetslokaler på Ångfärjetomten. </p><p>Illustrationer: JAIS Arkitekter

Midroc ska bygga kongressanläggning, hotell, bostäder och verksamhetslokaler på Ångfärjetomten.

Illustrationer: JAIS Arkitekter

Diskussionerna om Ångfärjetomten har pågått i över åtta år och 2012 gjorde staden ett omtag för utvecklingen med kongress- och hotellanläggning plus bostäder. Tidigare i år vann detaljplanen, som kommunfullmäktige beslutade om 2013, laga kraft och det nya förslaget är ett resultat av synpunkter från invånare och länsstyrelsen.

– Det har varit en lång process och vi är glada att det är i hamn. Bygget kommer lyfta Helsingborgs city och skapa nya jobb, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg till SVT Sydnytt, tidigare i år.

Liv och rörelse dygnet runt

Mark- och miljödomstolens beslut gäller och detaljplanen kan alltså träda i kraft vilket betyder att fastighetsutvecklaren Midroc Property Development nu kan trycka på startknappen för sitt projekt ritat av arkitektkontoren Jais och Wingårdhs. Efter vinst i en byggherretävling 2010 ska Midroc, efter flytten av Ångfärjestationen, bygga en kongressanläggning med kapacitet för 1 600 personer, ett hotell med 230 rum plus tre bostadshus med 130 lägenhet-er och verksamhetslokaler i botten.

Den nya bebyggelsen knyter ihop gångstråken längs sundet med stadens kärna, vilket är en del i det strategiska arbetet att skapa en tät och sammanhållen stad med ett stort utbud av mötesplatser och funktioner i Helsingborg och i regionen. Placeringen av kongress- och hotellanläggningen ska skapa liv och rörelse i området dygnet runt.

Illustration: JAIS Arkitekter

Illustration: JAIS Arkitekter

110 meter ny kaj byggs

Den 1 september startade de första arbet-ena.

– Vi river först den befintliga kajen på större delen av sträckan och slår sedan spont för den nya kajen och fyller ut mell-an den nya och tidigare kajlinjen. Totalt är det 110 meter ny kaj som ska byggas, säger Anette Fröberg, projektledare för kaj-utbyggnad.

– I samband med själva spontnings-arbetet blir det en del buller vilket kommer att störa de som bor och arbetar i närheten. Däremot begränsas bullret framför allt till dagtid mellan klockan 7.00 och 17.00, säger Anette Fröberg.

När arbetet drar igång stänger staden av kajen från Tullhuset och ner till hörnet med stängsel. Även delar av den västra parkeringsplatsen på Hamntorget stängs av för att entreprenören ska kunna använda ytorna under utbyggnaden.

I början av 2016 ska arbetet med att förlänga kajen vara klart.

Ångfärjestationen flyttas i vår

Under våren ska Ångfärjestationen flyttas. Nästa sommar startar schaktarbeten inför byggnation av underliggande garage och därefter startar bygget av mötesanläggningen, hotell och bostäder. Om fem år beräknas den nya mötesplatsen, hotell och bostäder vara klara.

– Det är bra att arbetet med sista etappen i Norra hamnen nu drar igång. Helsingborg växer och det behövs nya bostäder och mötesplatser. Med utvecklingen i Ångfärjeområdet förstärks Helsingborgs koppling till vattnet med fler vattennära mötes- och utsiktsplatser. Strandpromenaden, Gröningen och kajpromenaden i Norra hamnen får en naturlig fortsättning och knyts in mot city, säger Peter Danielsson.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter