Äntligen nytt på Friggagatan

Politisk oenighet, överklaganden från en enda person och bevaringsivrare. Det har varit många hinder i vägen för Stigberget Fastighetsutveckling ABs planer för Friggagatan, men nu har maskinerna tagit plats och grundarbetena är i full gång. Intresset för de 452 lägenheter har varit enormt och nu pågår arbetet med att hitta lämpliga verksamheter som kan fylla butiksytorna i nedre plan. Coop är redan kontrakterade och klara. Ja, äntligen flyter det på som det ska efter en beslutsprocess som pågått sedan 2005, efter överklaganden och efter stora påtryckningar från dem som velat bevara funkishusen. Resan hit startade redan för åtta år sedan, med en idé om att bygga bostäder. - Vi började köpa på oss de styckvisa fastigheterna redan 2001, berättar Kjell Arefjäll, VD Stigberget Fastighetsutveckling AB, och vi har hela tiden tyckt att det varit ett angeläget projekt för Göteborg med sina många bostadslösa, men det var tydligen viktigare att bevara funkishusen. I stort sett alla bilmärken har varit representerade på Friggagatan, men sedan de en efter en flyttat ut till ytterområden har den forna paradgatan förfallit och funkishusen har fyllts med mer eller mindre suspekta verksamheter. - Under den här tiden processen har pågått har vi givetvis varit medvetna om förfallet, men inte tyckt att det varit någon mening med att renovera eftersom vi har väntat på ett beslut om att få riva. Två år senare än planerat är nu alla gamla hus ett minne blott och snart ska det växa upp nya bostäder och verksamhetslokaler på Friggagatan som äntligen kan få den upprustning hon förtjänar. Bullret var en utmaning En stor utmaning har givetvis varit att hitta lösningar för att kunna bygga bostäder bland allt buller från gatan och spåren. - Det tog några år att komma på hur vi skulle kunna göra för att få ner decibelnivån. Resultatet blev hus med lameller med tysta sidor mot en loftgång och särskilda krav på fönster och väggar. Entréerna placeras vid gårdarna mellan husen och de boende får tillgång till gemensamma takterrasser och en innergård som ligger sex meter ovan mark. Nu satsas det alltså på blandkvarter även här, helt i enlighet med översiktsplanen för Göteborg, där målsättningen finns att skapa blandstadsbebyggelse. Och efterfrågan på lägenheterna har varit enorm. Alla 452 hyresrätterna har redan fått sina hyresgäster, alla genom spontana ansökningar. - De sista 12 ettorna lade vi ut på Boplats och fick otroliga 1 000 sökande per lägenhet, konstaterar uthyrare Maria Mathiasson som nu har det digra arbetet med att försöka pussla ihop allt. Maria är även ansvarig för uthyrningen av de butiksytor på sammanlagt 3 700 kvadratmeter som erbjuds i gatuplan. - 1 650 kvadratmeter är redan uthyrda till Coop som verkligen var på hugget, berättar Kjell. ICA visade också ett intresse, men den beslutsprocessen tog alldeles för lång tid. Vi är jätteglada över att ha kunnat kontraktera Coop, en livsmedelsaffär fungerar verkligen som ett ankare och är viktig för området. Stort intresse - Nu håller vi som bäst på att titta på resten av ytorna, förklarar Maria och ser gärna att vi får in lite destinationsbutiker, nyttohandel och service, sådant som inte finns i närområdet i dag. Det ska vara verksamheter som ska ligga nära till hands för de boende, de ska inte behöva ta sig in till stan. - Jag är lite förvånad över att efterfrågan är så pass stor, inflikar Kjell. Jag trodde att man skulle vara lite mer försiktig med butiksetableringar i dagens läge, men vi har inte märkt av det alls. För oss är det viktigt att få hit serviceföretag med starka varumärken och stabila verksamheter. Vi vill inte ha verksamheter som slår igen efter några månader och det är viktigt att det är ett koncept som fungerar här. Vi har också tagit hjälp av Centrumutveckling som gjort analyser för att kunna hitta en bra blandning av hyresgäster och få en balans i hela stråket. - Vi träffar alla som är intresserade, just nu för vi en diskussion med ett femtontal, berättar Maria. Att få till rätt mix är jätteviktigt och därför får vi inte utelämna någon intressent. Café, restaurang, frisör, 7 Eleven, ett gym – idéerna är många. Och upptagningsområdet är stort. - Det kommer att röra sig mycket folk i området , det finns ungefär 5 000 människor bara i primärområdet och vi tror att Coop kommer att locka folk både från Olskroken och Gårda. Bara i de nya bostadshusen kommer det att bo 700 personer. Åter en stadsgata På projektkontoret med adress Friggagatan 4 kan man inte undgå att märka att bygget är i full gång. Just nu pågår grundarbetet och de gamla grundresterna rivs, enligt en ny metod. - De gamla grundresterna mals ner och används som avjämning i botten, förklarar Kjell. Resultatet blir en väldigt ren och snygg arbetsplats, detta är säkert den renaste arbetsplatsen mitt inne i göteborgsleran. Vecka 40 når bygget ovan mark och sakta men säkert kommer de sammanlagt tio huskropparna att nå sin höjd på sex till åtta våningar. - Första inflyttning blir nästa sommar, Coop öppnar 1 november nästa år och sista inflyttning är planerad till januari 2011, lovar Kjell. Friggagatans hela gatumiljö ska också förändras och gatan i sin helhet kommer att stå klar 2011. Förvandlingen till stadsgata ska bl a ske genom att leda bort busstrafiken, skapa en fil i varje riktning, anlägga parkeringsfickor, plantera träd, anlägga en grönremsa i mitten av gatan och bygga ordentliga cykelbanor. Dessutom har kommunledningen lovat att nästan halvera trafiken. Förutsättningarna för att Friggagatan ska återta sin forna glans är mycket goda. FAKTA Friggagatan 6-22 : Stigberget Fastighetsutveckling AB Investering: 600 miljoner kronor Total butiksyta: 3 700 kvm. Ledigt: 2 000 kvm. Av dessa är två stycken fristående enheter á 80 kvm fasta enheter medan resterande yta, cirka 1 850 kvm, kan delas upp i varierande storlekar. Klar hyresgäst: Coop, öppnar 1 nov 2010 Önskemål: Butiker för närservice, restauranger samt specialbutiker typ "destinationsbutiker". Lokalhyror: Cirka 2 000 kr/kvm, plus drift och moms. Kontakt: Maria Mathiasson, tel 031-776 51 32

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter