Ängelholm i en dynamisk fas

I Ängelholm finns allt från ett fördelaktigt kommunikationsläge, till naturvärden och ett bra företagsklimat. Det tycker både Camilla Åkerström på Peab Projektutveckling och Lena Åberg på Brännborn Fastigheter.

En av de fastigheter som Peab äger och förvaltar i Ängelholm. Bild: Valhall Park

En av de fastigheter som Peab äger och förvaltar i Ängelholm. Bild: Valhall Park

Hur skulle du beskriva dagens Ängelholm?

Camilla Åkerström, Peab

– Ängelholm är inne i en dynamisk fas. Här byggs flera bostadshus med lägenheter i centrala Ängelholm och våra bostadsområden växer ständigt på grund av att befolkningen ökar samt att allt fler väljer att bosätta sig i regionen. Här finns i stort sett allt, närheten till hav och natur men också flyg, motorväg och järnväg i omedelbar närhet, vilket gör Ängelholm till en verklig centralort i Skåne. Kommunikationerna hit är mycket goda och det är något som kommunen ständigt utvecklar. Den 13 december 2015 öppnas en ny Pågatågstation i nära anslutning till Valhall Park-området. Ängelholm har med sitt optimala geografiska läge i Öresundsregionen ett utmärkt företagsklimat för såväl små som stora företag.

Lena Åberg, Fastighetschef, Brännborn Fastigheter

Lena Åberg, Fastighetschef, Brännborn Fastigheter

Lena Åberg, Brännborn Fastigheter

– Det är en charmig stad med närhet till det mesta. Det är enkelt att ta sig hit, både motorvägar, flygplats, tåg och nu också nya cykelvägar finns. Samtidigt finns både hav och vacker natur inpå knuten. Näringslivet är väl fungerande och service i form av restauranger, sportmöjligheter och så vidare är mycket bra. Det är goda förutsättningar för livskvalitet!

Hur tror du att man som hyresgäst kommer uppfatta Ängelholm som etableringsort om tio år?

Camilla Åkerström, Peab

– Sedan Peab tog över Valhall Park-området 2006 har antalet verksamma i området ökat från 60 personer till 1 500. Om alla etableringsplaner genomförs som det är tänkt borde siffran kunna fördubblas ytterligare undre nästa tioårsperiod. Mycket beror givetvis på det ekonomiska läget i hela världen. Fortsätter trenden på samma sätt som hittills tror vi på Peab absolut att fler hyresgäster väljer att etablera sig här i Norra Ängelholm framöver. Infrastrukturen kommer att ha förbättrats mycket på grund av att så många företag valt att etablera sig i och kring orten. Exempelvis kommer man då kunna ta sig snabbare ut på E6:an från Valhall Park-området.

Rynegården, en av Brännborns fastigheter i Ängelholm.

Rynegården, en av Brännborns fastigheter i Ängelholm.

Lena Åberg, Brännborn Fastigheter

– Jag är övertygad om att man kommer att uppleva Ängelholm som en i allra högsta grad levande stad i fortsatt tillväxt, både avseende nya företagsetableringar och fortsatt nettoinflyttning, men att man samtidigt har lyckats behålla närheten och enkelheten att verka och bo här.

Hur skulle du beskriva hyresnivåerna och dess utveckling i kommunen?

Camilla Åkerström, Peab

– Liksom i andra städer beror hyresnivån på läget. Ju centralare desto dyrare. Trots det ligger hyresnivåerna något lägre här än i resten av Öresundsregionen. Som hyresgäst bör man titta på helheten vid nyetablering. Många gånger glömmer man bort att det inne i stan kan vara svårt med parkeringsmöjligheter för både personal och besökare. I Norra Ängelholm och på Valhall Park-området är parkering fortfarande gratis och det är något som lockar företagen ifrån centrum. I takt med att vi på Peab utvecklar, och i vissa fall kundanpassar, våra lokaler kan hyresnivåerna dock öka.

Lena Åberg, Brännborn Fastigheter

– Min bedömning är att Ängelholm har en bra balans mellan utbud och efterfrågan idag. Det är en stabil ort med inflyttningsnetto, vilket talar för fortsatt tillväxt. Samtidigt planeras för nybyggnation av både.bostäder, kontor och övriga lokaler vilket är bra.

Hur ser ert fastighetsbestånd ut i Ängelholm och var har ni hyreslediga lokaler?

Camilla Åkerström, Peab

– Vi har en del lediga lokaler i Valhall Park-området i Norra Ängelholm. Valhall Park är en tidigare flygflottilj som utvecklats till ett större företagsområde. Vi kan erbjuda flera möjligheter för såväl små som stora företag att etablera sig hos oss. Här finns ledigt i våra kontorshotell från ca 15-30 kvm, vi har ett par större fastigheter med lediga kontorsytor från ca 150-300 kvm, vårdlokaler om ca 100-200 kvm samt lokaler för t ex skolverksamhet. Vi har även en del byggrätter i området, så möjligheterna för etablering här i Valhall Park är oändliga.

Lena Åberg, Brännborn Fastigheter

– Vi har en bra mix av lokaler, med både kontor, butiker, restauranger och verkstadslokaler. Ikea kommer under hösten 2015 att samlokalisera sina verksamheter till Malmö vilket betyder att de lämnar sitt kontor hos oss i Ängelholm. Utöver det har vi enstaka lediga objekt, inom handel, industri och andra verksamheter.

Vad har ni på gång i Ängelholm?

Camilla Åkerström, Förvaltningsassistent, Peab Projektutveckling

Camilla Åkerström, Förvaltningsassistent, Peab Projektutveckling

Camilla Åkerström, Peab

– Vi har nyligen kundanpassat lokalerna till en av våra större hyresgäster, Koenigsegg. De hade vuxit ur sina lokaler så vi skapade flera nya kontor och byggde om i deras produktionshall. Väldigt roligt för oss att ha ett så världskänt företag i Valhall Park.

Till ett av Peab-bolagen håller vi på att kundanpassa lokalerna efter deras behov. De får nu ett helt hus bestående av ett enda sammanhållet kontorslandskap.

Vi utvecklar ständigt Valhall Park och vår förhoppning är att få in ytterligare en verksamhet inriktad på högre utbildning här eller till och med en ny yrkesutbildning.

Lena Åberg, Brännborn Fastigheter

– Vi håller på att färdigställa projekt just nu med nyetablering av flera företag. Härnäst kommer bland annat Ikeas kontor där lokalens storlek på nästan 3 000 kvm skapar flera spännande möjligheter.

Vi arbetar också på att skapa fler byggrätter, framför allt för nyetablering inom industri- och logistikbranscherna.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter