Äldre fastigheter bär på miljöskuld

Vad döljer sig egentligen på er fastighets fasad? Om ni sitter i en gammal fastighet är risken stor att den är full med miljögifter, som skulle kunna få förödande konsekvenser ifall de kom ut i dricksvattnet. Kvarteret Oxhuvudet 18 som löper utmed Sveavägen respektive Kungsgatan i Stockholm byggdes i början av 1930-talet, en tid då ordet miljöhot inte ens var uppfunnet. Fastigheten fanns även när Stockholmarna brände sina sopor i innerstaden och körde bilar med gengas eller blybensin utan katalysator. I nästan ett sekel har fastighetens fasad samlat på sig stora mängder av det vi i dag kallar miljöfarligt avfall. Så länge man inte gör något med fasaden sitter smutsen där den sitter, men när Ekofasad i fjol fick uppdraget av fastighetsägaren Hufvudstaden att rengöra ytorna uppenbarade sig vad som samlats under åren. Vattnet renat på plats När fasadtvätten av kvarteret Oxhuvudet genomfördes användes en rengöringsteknik som är helt fri från kemikalier, men eftersom smutsen på fasadväggen innehöll stora mängder farligt avfall i form av bland annat tungmetaller så samlades smuts-/avfallsvattnet in och renades på plats innan utsläpp till dagvattenbrunn. ett sekels Miljögifter Analysresultat visade att smutsvattnet som kom ner från fasaden hade mycket höga värden av bland annat aluminium, närmare bestämt 104mg/l, vilket kan jämföras med riktvärdet för dricksvatten på 0,1mg/l. Exempel på andra giftiga ämnen som togs om hand var kvicksilver, bly och kadmium. Koncentrationen av dessa minskades tusenfaldigt med hjälp av Ekofasads mobila reningsanläggning. Miljögifterna som samlades in skickades på destruktion hos ett auktoriserat företag. Vattnet är efter reningsprocessen nästintill tjänligt som dricksvatten, men den stora vinsten är att slippa miljöbelastningen för de kommunala avloppen.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter